Terapię szokową szykuje osadzonym w małopolskich zakładach karnych Służba Więzienna. Będą - pod dozorem strażników - jeździć do byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau - zapowiada "Gazeta Wyborcza".

Naszą misją jest nauczać o strasznej historii obozu koncentracyjnego. A Służba Więzienna uznała, że pokazanie tej historii może być elementem programu resocjalizacji osadzonych - mówi Jarosław Mensfelt, rzecznik Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Pierwsi wychowawcy i pracownicy Krakowskiego Inspektoratu Służby Więziennej zostali już przeszkoleni w Muzeum Auschwitz-Birkenau przez tamtejsze Centrum Edukacji o Auschwitz i Holocauście. Seminaria dla więziennych wychowawców i pracowników mają ich przygotować do zorganizowania zajęć dla penitencjariuszy.