Erika Steinbach rezygnuje z zasiadania w Radzie Centrum przeciwko Wypędzeniom, ale jej nazwisko od dawna figuruje w Radzie Honorowej Komitetu Budowy Oświęcimskiego Kopca Pamięci i Pojednania - zauważa "Nasz Dziennik". Przeciwko obecności Steinbach protestują inni członkowie rady, osoby z muzeum obozu Auschwitz oraz byli więźniowie.

Jedynie przedstawiciele miasta Oświęcimia, którzy zapraszali Steinbach do rady, nie widzą problemu - akcentuje gazeta.

W skład Rady Honorowej Oświęcimskiego Kopca Pamięci i Pojednania, która działa od 2006 roku, wchodzi 239 osób. To głównie politycy, samorządowcy i przedstawiciele instytucji, organizacji i środowisk popierających przedsięwzięcie. Nazwisko Eriki Steinbach znajduje się 106 miejscu listy.