Rada Europy upomni w środę Polskę w sprawie dyskryminowania społeczności LGBT – dowiedział się reporter RMF FM Grzegorz Kwolek. To efekt wrześniowej wizyty specjalnej delegacji Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy, która miała zbadać m.in. kwestię przyjmowanych przez samorządy uchwał o strefach wolnych od ideologii LGBT. Kongres jest ciałem doradczym Rady, skupiającym władze lokalne i regionalne Rady.

Rada Europy upomni w środę Polskę w sprawie dyskryminowania społeczności LGBT – dowiedział się reporter RMF FM Grzegorz Kwolek. To efekt wrześniowej wizyty specjalnej delegacji Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy, która miała zbadać m.in. kwestię przyjmowanych przez samorządy uchwał o strefach wolnych od ideologii LGBT. Kongres jest ciałem doradczym Rady, skupiającym władze lokalne i regionalne Rady.
Zdj. ilustracyjne /pixabay.com /Pixabay

W dokumencie, który w środę ma przyjąć Kongres, znalazły się ustalenia delegacji po wizycie w Polsce. Jej członkowie ocenili, że w naszym kraju od kilku lat jest klimat, który pozwala na łamanie praw społeczności LGBT, a uchwały przyjmowane przez samorządy nie były działaniami spontanicznymi. "To efekt wspólnych działań pewnej partii i organizacji Ordo Iuris" - piszą delegaci.

Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości mieli też przyznać, że w Polsce narasta liczba przestępstw z nienawiści przeciwko społeczności LGBT. W 2017 roku miało być ich 68, a dwa lata później już ok. 150. "Władze na każdym szczeblu muszą objąć wszystkich obywateli ochroną" - apelują autorzy dokumentu.

Delegacja, którą kierowała Gabriel Neff, odwiedziła Polskę w listopadzie 2020 roku. Spotkała się m.in. z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Anną Schmidt, przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, organizacjami samorządowymi i pozarządowymi.

Przedstawiciele Kongresu przyjechali do Polski na zaproszenie posłów Hanny Gill-Piątek i Krzysztofa Śmiszka.

Opracowanie: