Członkostwo Polski w Unii Europejskiej nie powinno negatywnie wpłynąć na kontakty z Rosją - zgodnie twierdzą prezydenci Rosji i Polski. Goszczący w naszym kraju Władimir Putin wraz z Aleksandrem Kwaśniewskim odpowiadali na pytania dziennikarzy po rozmowie w cztery oczy w Pałacu Prezydenckim.

Polski prezydent zapowiadał wcześniej, że konferencja prasowa obu polityków przyniesie jakąś istotną deklarację rosyjskiego gościa. Żadne przełomowe oświadczenia jednak nie padły. Obaj prezydenci deklarowali radość, że po blisko 9 latach rosyjski prezydent przyjechał do Warszawy i zapowiadali lepszą współpracę w przyszłości: "Chcemy, aby ta wizyta była nowym początkiem dialogu polsko-rosyjskiego" - mówił prezydent. Wtórował mu Władimir Putin: „Budujmy nasze kontakty na zasadzie równouprawnienia i pragmatyzmu” – mówił prezydent Rosji. Putin poinformował, że jednym z tematów rozmowy z Kwaśniewskim było rozszerzenie Unii Europejskiej. Obaj prezydenci zgodnie stwierdzili, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej nie powinno negatywnie wpłynąć na kontakty z Rosją. Inną kwestią były stosunki gospodarcze między Rosją a Polską, które – zdaniem Putina - są dobre, a wymiana handlowa za ubiegły rok osiągnie ok. 6 mld USD. Rosyjski przywódca przyznał jednak, że należy szukać sposobu na zmniejszenie polskiego deficytu w wymianie handlowej.

Pytany o odszkodowania na rzecz polskich ofiar represji stalinowskich, prezydent Rosji stwierdził stanowczo, że nie pozwoli przyrównywać represji okresu rządów Stalina z tym, co na ziemiach polskich robiła III Rzesza: "W Rosji przyjęto ustawę o rehabilitacji osób, które ucierpiały w wyniku politycznych represji. Przede wszystkim dotyczy to okresu stalinowskiego radzieckiej historii. Myślę, że z możliwości, jakie stwarza ta ustawa, mogliby skorzystać obywatele polscy, którzy ucierpieli w wyniku tych represji. Moim zadaniem, zadaniem rządu, jest stworzenie takich warunków, które umożliwiłyby w praktyce obywatelom polskim realizację swoich praw w ramach tej ustawy" – mówił Putin. Jutro obaj prezydenci będą uczestniczyć w II Forum Gospodarczym Polska-Rosja w Poznaniu.

foto Marcin Wójcicki RMF Warszawa

13:20