Kilkanaście tysięcy licealistów z Zachodniego Pomorza oraz Wielkopolski pisali dziś próbne matury z dowolnie wybranego przedmiotu. W maju uczniowie ostatnich klas szkół średnich po raz pierwszy zmierzą się z nową formą egzaminu.

Tegoroczna matura to egzamin zewnętrzny, przygotowywany i sprawdzany przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, a nie - jak do tej pory - przez szkoły. W części ustnej uczniowie będą zdawali język polski i obcy, a w pisemnej język polski, obcy i wybrany przez siebie przedmiot (lub przedmioty - maksymalnie trzy).

Wybór przedmiotów maturalnych po raz pierwszy ma zasadnicze znaczenie. Uczelnie wyższe zrezygnowały bowiem z egzaminów wstępnych - kandydatów na studia będą przyjmowały na podstawie wyników uzyskanych na maturze.

Na napisanie egzaminu uczniowie mają tylko 170 minut, na salę nie mogą wnosić maskotek, nie wolno jeść śniadania, nie można także opuszczać sali. Tuż po napisaniu próbnej matury z maturzystami z XXIII liceum w Szczecinie rozmawiał reporter RMF Piotr Lichota: