Premier Mateusz Morawiecki powołał ppłk. Krzysztofa Wacławka na stanowisko szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - poinformował w środę rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Wacławek zastąpi dotychczasowego szefa ABW Piotra Pogonowskiego.

"3 lutego 2020 roku Prezes Rady Ministrów powołał na stanowisko Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Pana Krzysztofa Wacławka. Wcześniej kandydaturę tę pozytywnie zaopiniował Prezydent RP, Kolegium ds. Służb Specjalnych oraz Komisja ds. Służb Specjalnych" - poinformował Żaryn w komunikacie.

"Krzysztof Wacławek, pełniący od marca 2019 roku funkcję Zastępcy Szefa ABW, posiada duże doświadczenie zawodowe w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz interesów ekonomicznych państwa" - podał w komunikacie Żaryn. Wacławek pełnił również funkcję dyrektora Departamentu Zagrożeń Strategicznych ABW, w którego powstaniu uczestniczył.

Wacławek wcześniej pracował w CBA i NIK

Jak dodał Żaryn, Wacławek w swojej służbie koncentrował się na rozpoznawaniu i zwalczaniu przestępstw godzących w gospodarkę narodową. Przed służbą w ABW Krzysztof Wacławek był funkcjonariuszem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gdzie odpowiadał za prowadzenie postępowań kontrolnych.

W komunikacie wskazano, że w przeszłości Wacławek pracował także m.in. w Najwyższej Izbie Kontroli, gdzie realizował kontrole dotyczące gospodarowania nieruchomościami i dużych inwestycji infrastrukturalnych. Od 2012 r. piastował stanowisko wicedyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy, a następnie w Olsztynie. "W tym czasie odpowiadał za nadzór nad kontrolami oraz tworzeniem planów pracy tej instytucji" - czytamy.

Wacławek ukończył Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie (ochrona środowiska) oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie (zarządzanie).

Pogonowski zrezygnował z przyczyn osobistych

Dotychczasowy szef ABW prof. Piotr Pogonowski zrezygnował z pełnienia tej funkcji z przyczyn osobistych; został odwołany przez szefa rządu 2 lutego.

"Minister Koordynator Mariusz Kamiński bardzo wysoko ocenia pracę prof. Piotra Pogonowskiego na stanowisku Szefa ABW oraz jego dokonania. Dzięki osobistemu zaangażowaniu prof. Pogonowskiego Agencja stała się instytucją kluczową dla bezpieczeństwa RP i zyskała uznanie naszych zagranicznych partnerów. ABW podejmowała szereg działań mających na celu ochronę Polaków i Polski, w szczególności wobec zagrożeń o charakterze terrorystycznym, penetracji przez obce służby, jak również zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz interesów ekonomicznych RP" - napisał Żaryn w komunikacie.

Zadania ABW to kontrwywiad, zwalczanie terroryzmu, przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, zwalczanie przestępstw ekonomicznych, przestępczości zorganizowanej i korupcji oraz ochrona informacji niejawnych. Szefa ABW powołuje i odwołuje premier po zasięgnięciu opinii prezydenta, Kolegium do spraw Służb Specjalnych przy Radzie Ministrów i sejmowej speckomisji.

SPRAWDŹ: Szef ABW ma zrezygnować ze stanowiska. Jest już nazwisko następcy