W Brukseli otwiera się szansa dla młodych i wykształconych Polaków. Jeszcze w tym roku pracę w Komisji Europejskiej może znaleźć 200 tłumaczy i sekretarek. Po naszym wejściu do Unii, kolejnych kilka tysięcy urzędników.

Po wejściu Polski do Unii stałą pracę w Komisji Europejskiej może znaleźć nawet 1800 Polaków. Pracy będzie można szukać także w innych instytucjach unijnych takich jak Parlament Europejski, Sekretariat Rady, czy Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

Już w tym roku zatrudniani na etatach będą tłumacze i sekretarki. To oni będą pomagać przy naborze właściwych urzędników. Taki nabór rozpocznie się na początku 2004 roku. Wówczas zostaną zorganizowane konkursy ze znajomości przynajmniej jednego języka obcego, ogólnej problematyki integracji europejskiej i szczegółowej dziedziny, którą kandydat chciałby zajmować się w przyszłości, a więc na przykład ze stosunków zagranicznych, rolnictwa, czy zarządzania finansami.

Konkurs taki odbędzie się w Polsce. Organizować go będzie przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie, tam też dobrze szukać informacji. Płace mogą być bardzo atrakcyjne. Obecnie uposażenie sekretarki w Komisji Europejskie jest równe zarobkom polskiego wiceministra, a więc wynosi 6 do 9 tysięcy złotych.

20:05