Niskie płace, brak perspektyw, wreszcie widmo bezrobocia - to szara codzienność polskich nauczycieli. Ale nie wszyscy w tym zawodzie zdani są na szkolną wegetację w cieniu niepewnego jutra. Nowością są organizowane wyjazdy do legalnej pracy w londyńskich szkołach.

Angielska oferta to ewenement, ale dobrze przemyślany. Potencjalny kandydat musi być czynnym nauczycielem przez co najmniej trzy lata po studiach. Nie może być karany i oczywiście musi znać angielski.

Początkowo nauczyciel pracowałby na „zastępstwach” – takie lekcje przypominają prezentacje. Pierwszy rok przeznaczony byłyby na naukę i przystosowanie się do nowych warunków. Po okresie próbnym w Londynie byłaby możliwość podpisania dłuższych umów na terenie całej Anglii.

Gwarantowana jest pensja oraz mieszkanie: pokój przy brytyjskiej rodzinie oraz dwa posiłki dziennie. Pierwsze cztery miesiące są niepłatne, pieniądze przeznaczane są na koszt kompanii, która zatrudnia nauczycieli. Później odpłatność wynosi 125 funtów tygodniowo.

Foto Archiwum RMF

23:10