Polska poprze brytyjską propozycję unijnego budżetu na przyszły rok - poinformował minister ds. europejskich Jarosław Pietras po posiedzeniu Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.

Przygotowana przez Brytyjczyków kompromisowa propozycja budżetu na 2006 rok zakłada wydatki na poziomie 1,01 proc. dochodu narodowego brutto.

W ubiegły czwartek, podczas posiedzenia ambasadorów, przedstawiciel Polski - jako jedyny - zajął inne niż pozostałe kraje stanowisko w tej sprawie. Polska opowiedziała się za zwiększeniem globalnych wydatków Unii w roku 2006 zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego do 1,05 proc. dochodu narodowego brutto.

Nie miało to jednak znaczenia, bo nawet bez polskiego poparcia jest kwalifikowana większość głosów dla propozycji Wielkiej Brytanii. Formalne przyjęcie przez Radę UE stanowiska w sprawie budżetu UE na 2006 rok nastąpi w czwartek.