Jest porozumienie Polskiej Fundacji Narodowej z Navigare - fundacją Mateusza Kusznierewicza w sprawie projektu "Polska 100" - dowiedzieli się nieoficjalnie reporterzy RMF FM. Jak wynika z naszych informacji PFN spłaciła większość zobowiązań, a zarząd Navigare zrezygnował z części roszczeń.

W ramach akcji "Polska 100", biało- czerwony jacht miał pływać po świecie przez 3 lata, promując Polskę. PFN jednak zerwała współpracę. W efekcie Navigare złożyła wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości oraz pozew o zapłatę 400 tysięcy złotych.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że teraz tylko Polska Fundacja Narodowa ma prawa do programu żeglarskiego, który miała wcześniej realizować z Navigare.

Tym samym dysponuje specjalnie przygotowanym jachtem i wciąż będzie mogła zorganizować rejs.

Właściwie może zrobić z programem, co chce, już bez udziału Mateusza Kusznierewicza. W związku z porozumieniem, w najbliższym czasie Navigare wycofa z sądu wniosek o upadłość fundacji, a także pozew wobec Polskiej Fundacji Narodowej.

Oświadczenie Polskiej Fundacji Narodowej

Polska Fundacja Narodowa i Fundacja Navigare zawarły dnia 27 czerwca 2018 r. ugodę o zakończeniu współpracy przy realizacji projektu Polska100. Strony wyrażają ubolewanie, iż do zakończenia współpracy doszło w efekcie zdarzeń i faktów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją Projektu. Jednocześnie strony zgadzają się, że dla dobra projektu sportowego, polegającego na udziale w regatach oceanicznych, jak też wizerunku Polski i dalszych działań oraz projektów realizowanych przez Polską Fundację Narodową – zakończenie współpracy jest rozwiązaniem najlepszym. Polska Fundacja Narodowa, reprezentowana przez Prezesa Cezarego Andrzeja Jurkiewicza i Fundacja Navigare, reprezentowana wyłącznie przez Prezesa Piotra Obidzińskiego, oświadczają, że zawarte porozumienie rozwiązuje i zamyka wszelkie kwestie dotyczące realizacji Projektu przez Fundację Navigare, w tym wszystkie rozliczenia finansowe. Strony informują, że podmioty powiązane z Panem Mateuszem Kusznierewiczem dokonały korekt wadliwych faktur, które zostały zaakceptowane przez Fundację Navigare. Strony wyraziły zgodę na opublikowanie dokumentów związanych z korektami faktur oraz zajęciem egzekucyjnym Komornika. W związku z powyższym budżet Projektu został należycie skorygowany i zabezpieczony. Panu Mateuszowi Kusznierewiczowi nie przysługiwało i nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu realizacji Projektu.

Załącznik do oświadczenia - PFN

(ug)