Zwiększenie do 150 metrów odległości obszaru, na którym myśliwi będą mogli polować, od zabudowań mieszkalnych czy możliwość wyłączenia swojej nieruchomości z polowań bez podawania przyczyny, na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego - to dwie z rekomendacji Ministerstwa Środowiska do noweli Prawa łowieckiego.

W ubiegłym tygodniu sejmowa podkomisja nadzwyczajna przyjęła sprawozdanie z projektu noweli Prawa łowieckiego, a resort środowiska zapowiedział, że przedstawi propozycje zmian do projektu, które dotyczyć będą m.in. odległości obszaru, na którym myśliwi mogą polować, od zabudowań mieszkalnych, kwestii wyłączania prywatnych gruntów z obwodów łowieckich czy zwiększenia nadzoru nad Polskim Związkiem Łowieckim.

Odnosząc się do odległości obszaru, na którym myśliwi mogą prowadzić polowania, od zabudowań mieszkalnych - Ministerstwo Środowiska rekomenduje, by odległość ta wynosiła 150 m od zabudowań. Ze względu na bezpieczeństwo ludzi konieczne jest, by podczas polowań zachowywane były odpowiednie odległości od zabudowań - poinformował resort w wydanym we wtorek komunikacie.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, myśliwi mogą polować w odległości 100 metrów od zabudowań mieszkalnych i 500 metrów od miejsc, gdzie odbywają się zgromadzenia publiczne.

Ekolodzy w trakcie prac nad projektem chcieli, aby w obu przypadkach odległość ta wynosiła 500 metrów.

Minister Henryk Kowalczyk zauważył jednak w piśmie, że podwyższenie obecnie obowiązującej odległości nie może przekreślać możliwości dalszego prowadzenia gospodarki łowieckiej.

Ustalenie tej odległości na poziomie 500 m spowodowałoby, że polowania możliwe byłyby jedynie w dużych kompleksach leśnych. To z kolei uniemożliwiłoby skuteczną redukcję populacji zwierzyny, w tym dzika w ramach zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF), oraz powodowałoby ogromne szkody w rolnictwie - zwrócił uwagę Kowalczyk.

Kolejną rekomendacją resortu - tożsamą z propozycją ekologów i obrońców zwierząt - jest możliwość wyłączenia własnej nieruchomości z granic obwodu łowieckiego: bez podawania przyczyny, na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego.

W obecnych przepisach nie ma takiego rozwiązania, a na problem ten wskazał w 2014 roku Trybunał Konstytucyjny: chodziło o brak konsultacji z prywatnymi właścicielami gruntów podczas tworzenia obwodów łowieckich czy w czasie polowań na ich terenie.

Z kolei w procedowanym obecnie w Sejmie projekcie noweli Prawa łowieckiego takie wyłączenie nieruchomości jest możliwe, ale po powołaniu się na klauzulę sumienia. Taki wniosek miałby rozpatrywać sąd w postępowaniu nieprocesowym na posiedzeniu niejawnym.

Rekomendujemy również, by ponownie rozpatrzyć kwestie odszkodowań w zakresie przejęcia przez PZŁ zobowiązań kół łowieckich z tytułu niewypłacanych w terminie odszkodowań za szkody łowieckie. Jeżeli koło łowieckie nie wypłaci go w terminie, obowiązek ten - zgodnie z ustawą - przeszedłby na Polski Związek Łowiecki z zachowaniem możliwości zwrotnego roszczenia od koła łowieckiego - podało Ministerstwo Środowiska.

Inna propozycja resortu zakłada, że minister środowiska będzie powoływał i odwoływał Łowczego Krajowego oraz zatwierdzał statut Polskiego Związku Łowieckiego.

W opinii szefa resortu środowiska Henryka Kowalczyka pozwoli to na wzmocnienie instrumentów nadzoru ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim - czytamy w wydanym przez resort komunikacie.

Zgodnie ze statutem PZŁ, w skład zarządu głównego związku wchodzi Łowczy Krajowy, który jest również przewodniczącym organizacji. Obecnie Łowczym Krajowym i przewodniczącym zarządu głównego PZŁ jest Lech Bloch.

Resort zaproponował ponadto, by w skład organów PZŁ czy zarządu nie mogły wchodzić osoby, które pracowały na rzecz organów bezpieczeństwa w okresie PRL.

Zgodnie z proponowanymi zmianami w skład organów PZŁ, a także zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej nie będą mogły wchodzić osoby, które pracowały na rzecz organów bezpieczeństwa, o których mowa w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - poinformowano.


(e)