​"Trafiają do nas dzieci z wadą słuchu, która przekracza 40 decybeli. Nasza szkoła różni się od typowej szkoły tym, że są klasy ośmioosobowe. Dla osób z zewnątrz zaskakująca może być cisza. W tej ciszy zaskakująco dużo dzieje się: odbywa się komunikacja, ludzie dyskutują o ważnych dla siebie sprawach, czasami kłócą się" - mówią w rozmowie z RMF FM Agata Czernicka i Danuta Zielińska z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych, który działa w Warszawie od 46 lat.

Sale lekcyjne wyglądają u nas inaczej niż w typowej szkole. Uczniowie siedzą w półokręgu, żeby mogli widzieć nawzajem swoje usta. To pomaga w komunikacji tak jak aparaty słuchowe - mówi naszemu reporterowi Danuta Zielińska, logopeda w Ośrodku dla Głuchych przy ulicy Łuckiej w Warszawie. W godziny lekcyjne wplatamy zajęcia logopedyczne i komunikacyjne, dzięki którym uczniowie wzbogacają swój język i dzięki temu porozumiewanie się ze słyszącą częścią społeczeństwa. Lekcje są prowadzone tak jak uczniowie potrzebują: albo w języku migowym, albo mówionym, albo w systemie mieszanym - dodaje Agata Czernicka.

"Stawiamy piątki. Jak w każdej szkole"

Na drugim piętrze dla Ośrodka dla Głuchych w Warszawie działa studio nagraniowe. Ta sala jest wykorzystywana do nauki języka migowego. Język ten jest językiem wizualno-przestrzennym. W trakcie zajęć wypowiedzi uczniów są nagrywane, analizujemy te wypowiedzi, pracujemy nad rozwojem ich języka. W tym studiu organizujemy też warsztaty psychoedukacyjne. Wszyscy objęci u nas są objęci terapią logopedyczną, wszyscy mają zajęcia z języka polskiego, których program oparty jest o zajęcia adresowane do obcokrajowców - mówi Danuta Zielińska. 


W Ośrodku dla Głuchych przy ulicy Łuckiej w Warszawie lekcja trwa 45 minut. Gdy jest czas na przerwę słychać głośny dzwonek. Ten dzwonek jest głośniejszy niż w typowej szkole. Dodatkowo, obok dzwonka - zarówno na szkolnym korytarzu, jak i w salach - są światła: zielone i czerwone. Zielone oznacza czas przerwy - tłumaczy Agata Czernicka, wicedyrektor szkoły. 

W Ośrodku dla Głuchych działa technikum, w którym uczniowie dostają informacje na temat zawodów takich jak technik informatyk, technik technologii żywności, technik cyfrowych procesów graficznych i technik żywienia i usług gastronomicznych.

W sobotę, 18 marca - między 10.00 a 13.00 - Ośrodek dla Głuchych w Warszawie przy ulicy Łuckiej organizuje dzień otwarty.