Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji apeluje do władz i policji o stanowcze ściganie przestępców niszczących maszty telekomunikacyjne i szerzących dezinformację. PIIT podkreśla, że brak zdecydowanej reakcji doprowadzi do tragedii. Zwraca też uwagę na narastanie fali fake newsów w dobie epidemii.

Jesteśmy świadkami fali agresji skierowanej przeciwko infrastrukturze o charakterze krytycznym. Oprócz dezinformacji, mamy do czynienia z przestępstwami polegającymi na niszczeniu urządzeń telekomunikacyjnych, które zapewniają łączność milionom Polaków - podkreśliła PIIT w swoim oświadczeniu.

Izba zwróciła się m.in. do rządu, samorządów oraz organów ścigania, apelując o zdecydowane działania w związku z kryminalną działalnością zakłócającą działanie technologii, od której - jak wskazała - zależy życie i zdrowie obywateli oraz funkcjonowanie państwa.
Bez infrastruktury sieci bezprzewodowych i jej stałej rozbudowy, niemożliwe jest skuteczne działanie systemów ratunkowych. Znacznie utrudniony będzie również rozwój polskiej gospodarki oraz funkcjonowanie niemal każdej dziedziny naszego życia zawodowego i prywatnego, w trakcie i po epidemii - oświadczyła PIIT.

Dezinformacja na temat wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie ludzkie

Wezwała także właścicieli największych portali społecznościowych w kraju do podjęcia skutecznych działań wymierzonych w strony lub w autorów szerzących dezinformację na temat wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie ludzkie czy też rozprzestrzenianie wirusa SARS-CoV-2 przez sieci bezprzewodowe, w tym 5G.

Izba zwróciła uwagę, że fala nieprawdziwych informacji narasta, co - w jej ocenie - wymaga reakcji administracji państwowej oraz platform mediów społecznościowych w szczególności YouTube, Facebook, Twitter.

Negatywne przekazy grup wykorzystujących strach przed epidemią COVID-19 i jej rzekomy związek z infrastrukturą telekomunikacyjną docierają do społeczeństwa mocniej niż kiedykolwiek. Jednocześnie, podżegacze wprost nawołujący w mediach społecznościowych do przestępstw pozostają całkowicie bezkarni - podkreśliła PIIT.

W ocenie Izby bierna postawa wobec takich działań prowadzi do sytuacji, w których atakowane są nie tylko maszty telekomunikacyjne, ale też osoby przy nich pracujące.

Podpalono dwa maszty w Łodzi

PIIT przywołała próbę zniszczenia masztu w Krakowie w ubiegłym roku, a także podpalenie masztów telefonii komórkowej, do którego ostatnio doszło w Łodzi. Te zdarzenia, wskazują, że ludzie zaangażowani w te przestępstwa, nie cofną się przed kolejnymi działaniami. To może oznaczać, że dojdzie w końcu do tragedii, w której zginie człowiek - zaznaczyła.

Przyzwolenie na szerzenie braku zaufania do przedsiębiorców telekomunikacyjnych i powielanie krążących w Internecie fake newsów na temat sieci komórkowych i technologii 5G jest działaniem wysoce nieodpowiedzialnym. Jest to też działanie na szkodę polskiego państwa i jego bezpieczeństwa. Każdy wątek działań przestępczych powinien zostać wyjaśniony przez odpowiednie do tego służby -
podkreśliła PIIT.

W oświadczeniu Izba zaakcentowała też wagę edukacji i komunikacji opartej na faktach i wiedzy naukowej. W związku z postępującą dezinformacją w temacie oddziaływania pola elektromagnetycznego na człowieka i środowisko, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji zachęca do czerpania wiedzy ze sprawdzonych źródeł oraz weryfikowania udostępnianych treści, zarówno przez użytkowników, jak i właścicieli popularnych platform - czytamy.

Żadne rzetelnie przygotowane badania naukowe nie wskazują na powiązania pola elektromagnetycznego, emitowanego przez systemy telefonii komórkowej, z powstawaniem nowotworów i innych chorób - podkreśliła PIIT.