Referendum w sprawie budowy obwodnicy Augustowa jest nieważne. Fekwencja wyniosła 21,56 procent - aby referendum było ważne, do urn musiałoby pójść 30 proc. uprawnionych do głosowania.

Mieszkańcy województwa odpowiadali "tak" lub "nie" na jedno pytanie: "Czy jesteś za utrzymaniem lokalizacji przebiegu obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej S8, określonej w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego uchwalonym uchwałą nr IX/80/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003

roku, zgodnie z projektem zatwierdzonym decyzją Wojewody

Podlaskiego?".

Wyniki:

Uprawnionych do głosowania - 949.898 osób

Udział w głosowaniu wzięło - 204.751 osób

Głosów nieważnych - 1.511

Głosów ważnych - 203.240

Odpowiedzi na TAK - 187.865

Odpowiedzi na NIE - 15.375

Referendum w sprawie obwodnicy Augustowa było pierwszym w Polsce plebiscytem o zasięgu wojewódzkim. Od 1999 roku kiedy powołano samorządy województw, nigdzie w kraju referendum lokalne o zasięgu regionalnym nie było organizowane.

Dolina Rospudy to jeden z najcenniejszych obszarów torfowiskowych w Polsce. Występują tam rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Teren jest częścią Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”. Dolina Rospudy należy do tzw. „zielonych płuc Polski”, czyli regionalnego systemu ochrony tożsamości przyrodniczej i kulturowej północno-wschodniej części naszego kraju.

W tym samym terminie odbyły się też

wybory do sejmiku. Przedterminowe wybory do sejmiku województwa podlaskiego musiały się odbyć, bo sejmik wyłoniony w listopadowych wyborach samorządowych nie zdołał na czas - z powodu braku stałej większości w głosowaniach - powołać w ustawowym terminie trzech miesięcy zarządu województwa w pełnym składzie.