Zarówno instytucje, jak i osoby prywatne przez cały czas zgłaszają się z deklaracjami pomocy dla rodzin ofiar i poszkodowanych w katastrofie budowlanej w Katowicach. Przekazywaniem tej pomocy koordynuje śląski urząd wojewódzki.

Listy darczyńców z urzędu trafiają do poszczególnych miast, w których są osoby poszkodowane. Wpłaty można natomiast kierować na konto PCK lub Caritasu - wyjaśnia Ewa Chrost ze śląskiego urzędu wojewódzkiego. W sumie w formie zapomóg i zasiłków wypłacono już co najmniej pół miliona złotych.

Jeśli jest to pomoc długofalowa, na przykład bonusy edukacyjne, to na razie wstrzymujemy się z jej przekazaniem – dodaje. Najpierw robimy listę, ustalamy liczbę dzieci osieroconych, liczbę rodzin poszkodowanych. Chcemy, aby pomoc była kierowana w miarę równomiernie. W ramach tej pomocy długofalowej są nawet oferty pracy.

Osoby poszkodowane w katastrofie mogą także walczyć o odszkodowanie za utratę zdrowia. Pozwy można już składać bezpośrednio w Sądzie Okręgowym w Katowicach. Do pozwów należy dołączyć dokumentację medyczną na temat obrażeń. Swoich praw mogą dochodzić także ci, którzy ponieśli straty materialne. Sąd wszystkie tego typu pozwy może rozpatrywać poza kolejnością.

Śląski Urząd Wojewódzki będzie zwracał poszkodowanym i rodzinom ofiar wydatki poniesione na transport do miejsc zamieszkania oraz na podróże związane z załatwianiem formalności pogrzebowych. Faktury powinny być wystawione na Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach (ul. Jagiellońska 25, 40-024 Katowice, NIP: 954172 7830). Dokument musi zawierać: szczegółowe dane personalne osoby przewożonej (imię, nazwisko, PESEL, adres), dane osoby poszkodowanej, tej która zginęła w katastrofie, trasę przejazdu, sprecyzowany cel skorzystania z transportu

A my podajemy konta, na które można wpłacać pieniądze dla poszkodowanych w Katowicach. PCK - 56 1160 2202 0000 0000 7174 6816 z dopiskiem "Chorzów"; Caritas - 90 1560 1111 0000 9070 0011 6398 z dopiskiem „Katowice”.

Przypominamy także, że w INTERIA.PL trwa aukcja charytatywna, z której dochód zostanie przeznaczony na pomoc rodzinom ofiar i osobom poszkodowanym w katastrofie budowlanej na Śląsku. Szczegóły akcji na stronie INTERIA.PL