Trybunał rogatoryjny prowadzący w Polsce proces beatyfikacyjny papieża Jana Pawła II zakończy pracę 1 kwietnia – poinformował biskup Tadeusz Pieronek. Do tego czasu trybunał powinien przesłuchać wszystkich świadków świętości papieża-Polaka.

Biskup Pieronek podkreślił, że nawet po zamknięciu prac członkowie trybunału będą zobowiązani do zachowania w tajemnicy, kim byli świadkowie i co powiedzieli.

Podczas ostatniej sesji, która planowana jest w wigilię I rocznicy śmierci Jana Pawła II, akta z zeznaniami świadków zostaną zapieczętowane i wysłane do Watykanu.