Łódzka prokuratura ma już opinię biegłych w sprawie śmierci Barbary Blidy. Dokument ma być jednym z kluczowych dowodów w śledztwie. Na razie jest tajny. Biegli badali między innymi ślady na miejscu samobójczej śmierci byłej minister.

Opinia biegłych obejmuje przeróżne badania, m.in. badanie włókien, badania daktyloskopijne, biologiczne, broni i specjalistyczne badania z zakresu mechanizmu powstawania śladów. Biegli badali ślady i dowody zabezpieczone w trakcie oględzin miejsca zdarzenia, oględzin i sekcji zwłok, a także opierali się na aktach sprawy.

Po raz kolejny przesłuchano jednego z prokuratorów prowadzących śledztwo dotyczące mafii węglowej oraz prokuratora Emila Melkę, który miał twierdzić, że na śledztwo wywierano naciski polityczne.

Barbara Blida popełniła samobójstwo w kwietniu we własnym domu, podczas próby przesłuchania jej przez ABW.