Od dzisiaj w Krakowie zaczynają obowiązywać nowe regulacje dotyczące strefy płatnego parkowania. Abonament postojowy dla mieszkańca będą mogły kupić wyłącznie osoby zameldowane na terenie strefy i płacące w mieście podatki. Największa z dotychczasowych stref zostanie podzielona na cztery obszary.

Krakowska strefa płatnego parkowania składa się z 12 wydzielonych obszarów, zróżnicowanych pod względem liczby mieszkańców, dostępnych miejsc postojowych i parkometrów. Dotychczas w całej strefie ważnych było ponad 36 tysięcy abonamentów, z czego ponad 26 tysięcy to tańsze abonamenty dla mieszkańców za 10 zł miesięcznie (pozostali płacą 250 zł miesięcznie).

Wprowadzane od dzisiaj zmiany mają przede wszystkim ograniczyć przypadki nabywania abonamentów mieszkańca przez osoby do tego nieuprawnione.

Według naszych szacunków, ok. 5,5 tysiąca abonamentów mieszkańca posiadają osoby, które nie mieszkają na obszarze strefy płatnego parkowania - mówi Piotr Kącki z zarządu Miejskiej Infrastruktury - spółki odpowiedzialnej za zarządzanie strefą.

Poprzednie regulacje zakładały, że do uzyskania tańszego abonamentu dla mieszkańca wystarczyło zameldowanie w lokalu na terenie strefy i posiadanie samochodu. Doprowadziło to do nadużyć - zdarzało się, że w jednym mieszkaniu w centrum miasta było zameldowanych po kilkanaście osób i każda z nich pobierała abonament na swoje auto. Podpisywano też umowy użyczenia samochodu, co dawało możliwość uzyskania kilku abonamentów na jeden pojazd.

W listopadzie Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę wprowadzającą nowe zasady funkcjonowania strefy, w tym wydawania abonamentów mieszkańca. Tanie abonamenty mają teraz być wydawane wyłącznie faktycznym mieszkańcom, którzy posiadają samochód na własność/współwłasność, w leasingu albo na kredyt.

Teraz, aby kupić abonament mieszkańca, trzeba będzie mieć w dowodzie rejestracyjnym wpisany adres zameldowania w Krakowie w danej strefie i okazać w biurze strefy parkowania pierwszą stronę zeznania podatkowego lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatków w Krakowie. Dodatkowo jedna osoba będzie mogła wykupić tylko jeden taki abonament - ma to uniemożliwić użyczanie aut.

W związku z tak przyjętymi kryteriami, w sklepie internetowym będzie można nabyć jedynie ogólnodostępny abonament pełnopłatny. W celu nabycia innych rodzajów abonamentów, w tym bardzo popularnego abonamentu mieszkańca, trzeba będzie udać się osobiście do biura strefy płatnego parkowania i wykazać się odpowiednimi dokumentami.

Mamy nadzieję, że ograniczenie liczby abonamentów wydawanych osobom do tego nieuprawnionym zwiększy dostępność miejsc postojowych i znacznie ułatwi kierowcom znalezienie wolnego miejsca w obszarze strefy - podkreśla Piotr Kącki.

Zgodnie z uchwałą, największa i najstarsza podstrefa płatnego parkowania, obejmująca całe Stare Miasto - P1, została podzielona na cztery mniejsze obszary - mieszkańcy będą mogli parkować tylko w rejonie miejsca zamieszkania, a nie jak dotychczas na całym Starym Mieście.

Rozwiązanie to ma zapewnić, aby wydzielone podstrefy służyły faktycznym ich mieszkańcom i nie były wykorzystywane przez osoby mieszkające w innych częściach miasta - zaznacza Kącki.

Ponadto na wniosek mieszkańców wprowadzone zostały korekty granic w przypadku innych podstref, np. podstrefy P6V i P8 będą teraz rozdzielone ul. Wrocławską na całej jej długości.

Zmiany dotyczą również zasad wydawania abonamentów typu "N" dla osób niepełnosprawnych.

Ten typ abonamentu wydawany będzie dla jednego pojazdu osoby niepełnosprawnej zameldowanej na terenie województwa małopolskiego, na podstawie ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej, a nie, jak dotychczas, orzeczenia o niepełnosprawności - wyjaśnia Kącki.

Wszystkie abonamenty postojowe wydane na podstawie poprzednich przepisów będą ważne do końca okresu, na jaki zostały wydane, i na całym obszarze, dla którego zostały wydane - w przypadku podstref, które zostały podzielone.


(e)