Polsko-rosyjska komisja do spraw trudnych będzie pracować przy otwartej kurtynie. Znaczna część dyskusji ekspertów z dwóch stron będzie jawna - zdradził moskiewskiemu korespondentowi RMF FM Artiom Malgin, jeden z przedstawicieli Rosji w komisji. Pierwsze spotkanie zespołu odbędzie się za kilka dni w Warszawie.

Otwartość potrzebna jest do tego, żeby wszyscy widzieli, że taki dialog istnieje i mogli coś pozytywnego do niego dorzucić - stwierdził Rosjanin. Nie mamy jakiś konkretnych oczekiwań. Mamy takie jedno ogólne, żeby nie było tego napięcia historycznego w naszych stosunkach - zaznaczył. Z Artiomem Malginem rozmawiał Przemysław Marzec. Posłuchaj:

Komisji przewodniczy były szef polskiego resortu dyplomacji Adam Rotfeld. W jej skład po stronie polskiej weszli m.in. prof. Jerzy Pomianowski – redaktor naczelny pisma „Nowaja Polsza”, publicysta Andrzej Grajewski, prof. Włodzimierz Marciniak – politolog, Sławomir Dębski – dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Gremium ma wspólnie z partnerami z Rosji wypracować rozwiązania w najtrudniejszych kwestii w dwustronnych stosunkach, przede wszystkim dotyczących historii.