Dziś odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Sejmu VII kadencji, na którym posłowie złożą ślubowanie, wybiorą nowego marszałka i wicemarszałków Izby. Premier Donald Tusk złoży dymisję swojego rządu. Przemówienie ma wygłosić prezydent Bronisław Komorowski.

Obrady o godz. 11 otworzy marszałek senior Józef Zych (PSL), powołany przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów. Jego zadaniem będzie m.in. przeprowadzenie ślubowania poselskiego według roty ustalonej w konstytucji, a także przeprowadzenie wyboru nowego marszałka Sejmu.

Trzech z 460 posłów nie złoży dziś ślubowania. To Jacek Rostowski z Platformy Obywatelskiej i dwóch posłow PiS - Dariusz Barski i Bogdan Święczkowski. Rostowski jest za granicą na posiedzeniu ministrów finansów Unii Europejskiej. A dwóm prokuratorom w stanie spoczynku - Barskiemu i Święczkowskiemu - marszałek Sejmu wygasił mandaty.

Ślubowanie potrwa około godziny. Po ślubowaniu głos zabierze premier Donald Tusk, który - zgodnie z konstytucją - poda rząd do dymisji. Komorowski zapowiadał wcześniej, że tego samego dnia zamierza powierzyć Tuskowi misję tworzenia nowego rządu.

Następnie marszałek senior ogłosi krótką przerwę, aby dać klubom czas na zgłaszanie kandydatur na marszałka Sejmu. Premier już w październiku zapowiedział, że kandydatką PO na tę funkcję będzie Ewa Kopacz. Najprawdopodobniej kandydatem PiS na marszałka będzie wicemarszałek Marek Kuchciński.

Po wyborze nowego marszałka posłowie przyjmą uchwałę o liczbie wicemarszałków Sejmu. Po przyjęciu uchwały planowana jest około trzygodzinna przerwa, w trakcie której rząd uda się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie zostanie przyjęta jego dymisja. W tym czasie kluby będą zgłaszać swoich kandydatów na wicemarszałków.

Kandydatem PO na wicemarszałka Sejmu ma być Cezary Grabarczyk; PiS - Marek Kuchciński; Ruchu Palikota - Wanda Nowicka; PSL - Eugeniusz Grzeszczak, a SLD - Jerzy Wenderlich.