Dobra informacja dla chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C. Nowa lista refundacyjna daje im szansę na nową terapię bezinterferonową. Od dziś rozszerza się także dostęp do nowoczesnych leków w leczeniu czerniaka skóry.

Te preparaty z powodzeniem stosowane są na zachodzie a teraz dają nadzieję naszym pacjentom - zwłaszcza nowe leki w walce z WZW typu C to przełom. Ostatnie badania, także prowadzone w Polsce, pokazywały, że nawet u pacjentów opornych na wcześniejsze leczenie ta terapia dawała skutek, a u połowy po 12 tygodniach wirus HCV był właściwie niewykrywalny. Dlatego specjaliści wierzą, że żółtaczka typu C może być pierwszą chorobą przewlekłą, którą da się całkowicie wyeliminować.

Nową broń w leczeniu czerniaka dostają też onkolodzy. Refundowany będzie już drugi preparat stosowany z powodzeniem w terapii celowanej u pacjentów z mutacją genową, a to mniej więcej połowa wszystkich chorych na czerniaka.

Na liście leków refundowanych, która obowiązuje od dziś, znalazło się 79 nowych produktów. Dla 104 obniżone zostaną ceny.

Refundowany będzie lek zawierający ikatybant (z odpłatnością ryczałtową) w leczeniu ostrych, zagrażających życiu napadów obrzęku naczynioruchowego u dorosłych chorych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1. Lek stanowi kolejną opcję terapeutyczną dla pacjentów z tą chorobą.

Na liście refundacyjnej znajdzie się też lek zawierający adrenalinę w formie ampułko-strzykawki, refundowany w nagłych przypadkach ostrych reakcji alergicznych (anafilaksji), wywołanych przez pokarmy, leki, ukąszenia i użądlenia owadów oraz inne alergeny, jak również w przypadku anafilaksji samoistnej. Lek będzie dostępny z poziomem odpłatności 50 procent.

Od 1 lipca zwiększyć ma się dostępność leczenia w ramach programów lekowych i katalogu chemioterapii. Refundacją zostanie objęty lek zawierający infliksimab, który będzie stanowić kolejną - obok ustekinumabu, adalimumabu i etanerceptu - opcję terapeutyczną w ramach programu lekowego "Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej".

Od 1 lipca zmieniona zostanie kategoria dostępności refundacyjnej dla leków zawierających bendamustynę, stosowanych w ramach programu lekowego "Leczenie chłoniaków nieziarniczych o powolnym przebiegu opornych na rytuksymab".

Na liście refundacyjnej znajdą się też kolejne leki zawierające filgrastim i immunoglobulinę ludzką. 

(mpw)