Zawartość jednego ze zbiorów w katedrze w Gnieźnie zaskoczyła archiwistów. Wśród ksiąg czekających na przenosiny z katedry do Archiwum Archidiecezjalnego znalazło się 1,5 tysiąca średniowiecznych egzemplarzy.

Zawartość jednego ze zbiorów w katedrze w Gnieźnie zaskoczyła archiwistów. Wśród ksiąg czekających na przenosiny z katedry do Archiwum Archidiecezjalnego znalazło się 1,5 tysiąca średniowiecznych egzemplarzy.
Niezwykłe odkrycie w Gnieźnie. W katedrze znaleziono ponad tysiąc średniowiecznych ksiąg /Jakub Łukaszewski /PAP

W dużej mierze są to księgi prowadzone przez sąd kościelny, który w XIV i XV wieku miał znacznie większy obszar działania. Historykom daje to nadzieję na znalezienie ciekawych informacji o ówczesnym życiu nie tylko duchowieństwa, ale i świeckiej części społeczeństwa.

Odnalezione dokumenty nie miały wielkiej wagi w czasach, gdy powstawały, ale mają sporą wartość dla historyków. Wśród ksiąg są m.in. pisma prezentujące czynności wikariuszy generalnych. Uwagę przyciąga też inwentarz relikwii znajdujących się w kaplicy królewskiej katedry na Wawelu dokumentujący m.in. palec św. Jadwigi. Naukowcy znaleźli też dokumenty królewskie wystawione dla swoich protegowanych, by ci mogli uzyskać korzystniejsze rozstrzygnięcia w sądzie konsystorskim w Gnieźnie.

Odkrycie średniowiecznego zbioru jest efektem trwających już blisko 20 lat przenosin Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Do 1998 roku instytucja działała w budynku katedry. Wtedy duża część zbioru została zabrana do nowego budynku, a pozostały te w najgorszym stanie, które wymagają szczególnej uwagi archiwistów. Wszystkie zostają stopniowo poddawane inwentaryzacji. Możliwe są więc kolejne odkrycia ksiąg sprzed wieków.

(az)