Domniemane zagrożenia są bezpodstawne i krzywdzące dla rynku ubezpieczeń - tak Forum Grup Zawodowych komentuje sugestie CBA. Biuro twierdzi, że ubezpieczenie L4 dla funkcjonariuszy mundurowych, które obsługuje Forum, zagraża bezpieczeństwu państwa. Według agentów CBA, może dojść do niekontrolowanego wycieku danych o funkcjonariuszach.

Oferta polis L4 powstała - jak zapewnia Forum - w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy. Ubezpieczenie świadczy legalna firma, dla której "ochrona danych osobowych, to nadrzędny cel".

Forum Grup Zawodowych zwraca uwagę w komunikacie, że funkcjonariusze mundurowi od lat przystępują do różnego rodzaju ubezpieczeń grupowych, ich dane są przetwarzane i nikt tego nie kwestionował. Problem powstał dopiero, gdy na rynku pojawiły się polisy, które pozwalają obejść sztandarową ustawę autorstwa MSW, przewidującego, że funkcjonariusze na zwolnieniach lekarskich będą otrzymywać jedynie 80 procent uposażenia, jeśli choroba nie jest związana ze służbą.

TUTAJ PRZECZYTACIE CAŁY KOMENTARZ FORUM GRUP ZAWODOWYCH