Śląscy naukowcy-prawnicy protestują przeciw ustawie lustracyjnej. Rada Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego uznała, że nowa ustawa jest sprzeczna z Konstytucją. Jej zdaniem naruszono prawo do obrony, bo wprowadzono obowiązek samooskarżenia się.

Kolejne zarzuty to między innymi naruszenie zasad równości wobec prawa oraz ingerencja w autonomię uczelni wyższych.

Podobną uchwałę przyjął wczoraj senat Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zdaniem należy wstrzymywać wykonywanie ustawy lustracyjnej, a ją samą znowelizować. Władze uczelni apelują do Rzecznika Praw Obywatelskich, by działał w tym kierunku.