Między 9.00 a 13.00 w woj. mazowieckim zostaną uruchomione syreny alarmowe. Będzie to trening systemu wykrywania i alarmowania towarzyszący cyklicznemu ćwiczeniu Renegade–Sarex 17/I, w którym uczestniczą wojsko i inne służby.

Trwające do piątku ćwiczenie przeprowadzi Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Celem jest doskonalenie współdziałania Sił Zbrojnych RP oraz układu pozamilitarnego w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz akcjach poszukiwawczo-ratowniczych na morzu i lądzie.

W ćwiczenie, poza Dowództwem Operacyjnym, będą zaangażowane Dowództwo Generalne RSZ, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Sztuki Wojennej oraz Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

Jak podało DO RSZ, poza wojskiem w poszczególnych epizodach będą uczestniczyć Straż Graniczna, policja, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Państwowa Straż Pożarna, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Urząd Morski w Gdyni, Port Lotniczy Modlin, Aeroklub Krakowski, Aeroklub Podhalański, Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, a także przedstawiciele urzędów wojewódzkich woj. mazowieckiego, małopolskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Ćwiczenie ma sprawdzić procedury współdziałania sił zbrojnych z układem pozamilitarnym przy neutralizacji zagrożeń terrorystycznych z wykorzystaniem statku powietrznego, jak również procedury ratowania zdrowia i życia ludzkiego w obszarze morskim i lądowym po katastrofie lotniczej.

Epizody ćwiczenia rozegrają się na Bałtyku, w okolicach Krakowa, Zalewu Zegrzyńskiego, lotnisk w Świdwinie i Modlinie oraz w przestrzeni powietrznej.

Dowództwo Operacyjne zwróciło uwagę, że tym razem zostaną sprawdzone nowe rozwiązania mające zwiększyć efektywność funkcjonowania obrony powietrznej w czasie pokoju. Do systemu obrony powietrznej zostanie włączone lotnictwo aeroklubowe, którego zadaniem będzie patrolowanie rejonów ograniczeń lotów (ROL) oraz przekazywanie informacji o wykrytych zagrożeniach do właściwych podmiotów Sił Zbrojnych RP.

Jak zwykle zostanie uruchomiony system powszechnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach z powietrza.

Czerwcowe manewry to pierwsza tegoroczna edycja cyklicznych ćwiczeń Renegade; druga odbywa się jesienią.


(j.)