Posłowie opowiedzieli się przeciw obowiązkowym mundurkom w szkołach. To dyrektor danej placówki będzie decydował, czy w jego szkole mundurki będą obowiązkowe. Będzie mógł wprowadzić jednolite stroje z własnej inicjatywy lub na wniosek rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego.

Wzór ewentualnych mundurków również będzie ustalał dyrektor, w uzgodnieniu z radą rodziców. Szkoły, które nie wprowadzą obowiązku noszenia jednolitych strojów, będą musiały w swoim statucie określić zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły.

Za odrzuceniem zmian opowiadał się PiS, który chciał utrzymania obecnych przepisów, zgodnie z którymi noszenie mundurków jest obowiązkowe w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach. Wprowadzenie obligatoryjnych jednolitych strojów szkolnych było pomysłem byłego ministra edukacji Romana Giertycha.

Jak dowiedział się nasz reporter, w krakowskiej Szkole Podstawowej nr 32 mundurki zostaną. O sile przyzwyczajenia z uczniami i dyrektorką Ewą Poznańską rozmawiał Maciej Grzyb: