Szykuje się pożegnanie z obowiązkowymi szkolnymi mundurkami. Wszystkie kluby parlamentarne w Sejmie - poza PiS-em - są przeciwko takim strojom. Projekt nowelizacji ustawy o oświacie zakłada, że to dyrektor szkoły - po konsultacjach z samorządem uczniowskim - będzie decydował, czy w jego szkole mundurki będą obowiązkowe.

Projekt jest efektem prac nad projektami nowelizacji ustawy o systemie oświaty; trzy z nich były autorstwa: PO, PiS i LiD, czwarty był rządowy. Obok zapisów dotyczących mundurków, reguluje on także kwestie m.in. wyboru podręczników przez szkoły, upoważnia ministra edukacji do wydania rozporządzenia regulującego kwestię wynagrodzeń nauczycieli i egzaminatorów pracujących przy egzaminach zewnętrznych, w tym przy ustnych maturach, czy kontrolowania spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów.