Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro zalecił prokuratorom, aby nie wszczynali postępowań karnych, kiedy matka pozostawia noworodka w tzw. oknie życia. Pozostawienie dziecka w "oknie życia" nie jest aktem porzucenia; matka nie powinna czuć się osobą ściganą - podkreślił.

Ziobro na konferencji prasowej mówił, że matki decydują się zostawić dziecko w tzw. "oknie życia" m.in. wtedy, gdy wiedzą, że nikt nie będzie miał do nich za to pretensji. Jak zaznaczył, zdarza się jednak, że pozostawienie dziecka w "oknie życia" powoduje uruchomienie postępowań karnych pod kątem porzucenia dziecka. Sam jestem poruszony takimi sytuacjami - dodał. W jego ocenie, może to zniechęcić matki w trudnej sytuacji do decyzji o pozostawieniu dziecka w "oknie życia" i jednocześnie skłonić je do aktów desperacji.

Jak podkreślił minister, chciałby, aby takie sytuacje nie miały miejsca i aby prokuratury oraz policja nie wszczynały postępowań o porzucenie dziecka w takich sprawach. Zaznaczył, że zgodnie z Kodeksem karnym porzucenie dziecka to pozostawienie go bez opieki i niezagwarantowanie mu elementarnego bezpieczeństwa.

"To niedopuszczalne w takich sytuacjach"

Ziobro poinformował, że wydał, podpisał i wysłał zalecenia do prokuratorów, aby nie wszczynali postępowań w związku z porzuceniem dziecka w sytuacji, kiedy takie dziecko znajdzie się w "oknie życia". Zalecam, aby nie były czynione działania związane z poszukiwaniem matki. Jest to niedopuszczalne w takich sytuacjach - podkreślił.

Według szefa resortu sprawiedliwości, jeśli nie ma podejrzeń, że doszło do jakichś innych przestępstw wobec dziecka, to zgodnie z ideą "okien życia" postępowania nie powinny być prowadzone, a matka nie powinna czuć się osobą ściganą i poszukiwaną. Pozostawienie dziecka w oknie życia nie jest aktem porzucenia - podkreślił Ziobro.

Wyjątek mają stanowić sytuacje, gdy zachodzi podejrzenie przestępstwa wobec dzieci, zwłaszcza użycia przemocy.

Do tej pory w "oknach życia" pozostawiono blisko 100 dzieci

Pierwsze "okno życia" zaczęło działać w Niemczech w 1999 r. Pierwsze w Polsce zostało otwarte w 2006 r. w Krakowie. Obecnie w Polsce działa 61 "okien życia" prowadzonych przez Caritas Polska, w których - do tej pory - pozostawiono prawie 100 dzieci. Adrest "okien życia" znajdziesz >>>TUTAJ<<<.

"Okno życia" to miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko. Otwiera się ono od zewnątrz oraz ma zamontowane ogrzewanie i wentylację. Po otwarciu okna przez osobę pozostawiającą dziecko włącza się alarm, który powiadamia opiekujące się nim osoby. Następnie uruchamiane są procedury medyczno-administracyjne - powiadomione zostaje pogotowie ratunkowe oraz sąd rodzinny.