Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oficjalnie pozbawiony nadzoru nad wielkim rządowym programem Mieszkanie Plus. Jest projekt nowej tak zwanej "ustawy o działach administracji rządowej". Wynika z niego, że kontrolę nad projektem budowy milionów tanich mieszkań na wynajem przejmą osobiście premier Mateusz Morawiecki oraz... minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Jak czytamy w uzasadnieniu ustawy: Istotną potrzebą społeczną jest dbałość o ład i estetykę przestrzeni publicznej. W dotychczasowym stanie prawnym estetyka przestrzeni publicznej nie była wymieniona w ustawie o działach administracji rządowej, co powodowało niejasność co do właściwości ministrów w tym obszarze. Co prawda architektura została w tej ustawie wyszczególniona jako objęta zakresem działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, jednakże działania ministra właściwego dla tego działu koncentrowały się w obszarze architektury na sprawach nadzoru nad samorządem zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa. Potrzebna jest zaś intensyfikacja działań ukierunkowanych na dbałość o estetykę przestrzeni publicznej w ścisłej koordynacji z pozostałą polityką kulturalną Państwa. I tym właśnie ma się zająć wicepremier Piotr Gliński.

W projekcie ustawy rola ministra kultury i dziedzictwa narodowego została zapisana w ten sposób:

Art. 3. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa realizujący do tego dnia zadania z zakresu architektury, w zakresie estetyki przestrzeni publicznej, stają się członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionymi w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa  realizujący do tego dnia zadania z zakresu określania celów i środków polityki mieszkaniowej państwa oraz nadzoru nad ich realizacją, stają się członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pomysł jest więc taki, by za planowanie budowy tanich mieszkań na wynajem i finansowanie tego programu odpowiadał osobiście premier Mateusz Morawiecki, a za walory estetyczne i architektoniczne tych oraz pozostałych tworzonych budynków i osiedli - minister kultury. Piotr Gliński miałby też generalnie dbać o estetykę miast. Chociażby walcząc z wszędobylskimi reklamami wielkopowierzchniowymi.

Konsekwencją ustawy będzie więc przejęcie zadań, majątku i około 10 pracowników (w tym pracowników administracyjnych) obecnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa obsługujących sprawy z zakresu architektury (z wyłączeniem spraw nadzoru nad samorządem zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa) przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ponadto, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przejmie od obecnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zadania, majątek i około 14 pracowników obsługujących sprawy z zakresu określania celów i środków polityki mieszkaniowej państwa oraz nadzoru nad ich realizacją.

Oficjalnie więc minister Andrzej Adamczyk traci nadzór nad programem Mieszkanie+, który do tej pory nadzorował. Jak usłyszeliśmy w KPRM: "to ma być nowa wersja 500 Plus. Drugi flagowy program rządu, którym będzie można chwalić się przed wyborami". Dlatego premier Morawiecki chce osobiście tego pilnować. Do tej pory pilnował tego minister Andrzej Adamczyk, o co swego czasu toczył spory z Mateuszem Morawieckim, gdy ten był jeszcze ministrem finansów i rozwoju.

(az)