​Po 100 tys. złotych chce przekazać prezydent Łodzi Hanna Zdanowska sołectwom Lotyń i Zapędowo. To właśnie z tych terenów na Pomorzu mieszkańcy, jako pierwsi, ruszyli na pomoc łódzkim harcerzom, uwięzionym w obozie w Suszku.

​Po 100 tys. złotych chce przekazać prezydent Łodzi Hanna Zdanowska sołectwom Lotyń i Zapędowo. To właśnie z tych terenów na Pomorzu mieszkańcy, jako pierwsi, ruszyli na pomoc łódzkim harcerzom, uwięzionym w obozie w Suszku.
Zniszczony las w miejscowości Lotyń /Leszek Szymański /PAP

Czujemy potrzebę podziękowania mieszkańcom tych sołectw, dlatego propozycja pani prezydent, która na sesji się pojawi, aby przekazać dedykowane środki na wspomożenie czy to ochotniczych straży pożarnych, czy to na usuwanie skutków tej straszliwej klęski żywiołowej, która przeszła nad sołectwami - wyjaśnia rzecznik prezydent miasta Marcin Masłowski. 

Decyzję podejmą łódzcy radni. Jeżeli decyzja podjęta 30 sierpnia będzie pozytywna, to z odpowiednimi gminami (sołectwa należą do dwóch różnych gmin) zostanie podpisana umowa. Powiemy jasno, żeby gminy te pieniądze, po 100 tys. złotych, przeznaczyły dla sołectw Lotyń i Zapędowo - na ich potrzeby. A potrzeby - z tego, co wiem po rozmowach z sołtysami - są ogromne - dodaje rzecznik. 

Należy spodziewać się, że miejscy radni zatwierdzą propozycję prezydent Hanny Zdanowskiej. 

W skład sołectwa Zapędowo wchodzi wieś Suszek, gdzie zlokalizowany był obóz harcerzy ZHR.

(ph)