Trzy dni rozmów z dyrekcją poczty nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Dziś doręczyciele zapowiedzieli, że jeśli kolejne rozmowy będą równie bezowocne -1 grudnia dojdzie do strajku generalnego.

Już dziś w wielu miastach mamy przedsmak tego, co może wydarzyć się w przyszły piątek. W wielu miastach listonosze nie roznoszą przesyłek. Emerytury i renty trzeba odebrać w urzędach pocztowych samemu.

A urzędnicy głowią się, co zrobić z ogłoszonymi przetargami. Ustawa o zamówieniach publicznych nie przewidziała bowiem strajku listonoszy i wynikających z niego opóźnień ! W samym tylko Poznaniu zagrożona jest realizacja w terminie 30 różnych konkursów ofert:

Jak dodaje Krystyna Górska z poznańskiego magistratu, wszystkie przetargi trzeba rozstrzygnąć do końca roku kalendarzowego. Jeśli się to nie uda, potrzebna będzie nowa uchwała rady miejskiej.