Czy skazany już po raz kolejny Lepper może mieć dostęp do informacji ściśle tajnych? Premier miał sprawę wyjaśnić, ale zamiast wyjaśnień usłyszeliśmy zapewnienia rzecznika rządu, że… problemu nie ma.

Ministrowie mają z mocy urzędu dostęp do ściśle tajnych dokumentów, ale ustawa zabrania tego dostępu osobom prawomocnie skazanym za przestępstwa ścigane z urzędu. Jednak Lepper ma dostęp do takich informacji i miał go już jako poseł.

Rzecznik rządu uważa, że to sprawę rozwiązuje: Praca nie wymaga na razie od niego żadnych szczególnych kwalifikacji dodatkowych i dostępu do dodatkowych informacji. Pracuje na informacjach jawnych, a te niejawne ograniczają się co najwyżej do poziomu tajne, a do tych dostęp posiada - mówi Konrad Ciesiołkiewicz.

Ale kilka tygodni temu rzecznik mówił coś zupełnie innego: Z całą pewnością będziemy ten przypadek bardzo szczegółowo analizowali, będziemy się posiłkowali dodatkowymi ekspertyzami prawnymi, ale zasadnicze znaczenie będzie miała również ekspertyza i opinia ABW. Z mocy prawa wicepremier ma dostęp do informacji ściśle tajnych, a poseł tylko do tajnych. Ciesiołkiewicz twierdzi, że teraz żadne opinie ABW już nie są potrzebne.