Tajniki tworzenia gier wideo będzie można zgłębiać w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Górniczo–Hutniczej - donosi "Dziennik Polski". Uczelnie chcą razem z zagranicznymi firmami utworzyć Dolinę Gier, która na wzór amerykańskiej Doliny Krzemowej ma przyciągnąć do Krakowa producentów gier multimedialnych.

Międzyuczelnianie studia z zakresu tworzenia gier video rozpoczną się w lutym 2009 r. Oferta skierowana jest do informatyków i programistów oraz osób o zainteresowaniach artystycznych. Być może za dwa lata powstanie odrębny kierunek studiów, na których będzie można specjalizować się wyłącznie w programowaniu gier.

Porozumienie o utworzeniu w Krakowie Europejskiego Centrum Gier zostanie ogłoszona jutro. Na razie chęć współpracy wyraziły firmy: Microsoft, produkująca gry i konsole, oraz Nibris, produkująca gry wideo. Do tworzenia centrum mogą przyłączać się także inne uczelnie. Przedsięwzięcie koordynuje Krakowski Park Technologiczny.

Gry multimedialne to obecnie najdynamiczniej rozwijającą się dziedzina rozrywki. Według prognoz, w latach 2007-2012 wartość światowego rynku gier wideo zwiększy się z 41,9 do 68,3 miliarda dolarów.