Duże zmiany czekają mieszkańców Krakowa i turystów odwiedzających miasto. 22 września Strefa Płatnego Parkowania zostanie poszerzona o rejon Zabłocia i os. Podwawelskiego. Od niedzieli zacznie też obowiązywać przepis, według którego za parkowanie trzeba będzie płacić również w sobotę (od godz. 10 do 20). Zmiany są podyktowane uchwałą przyjętą przez Radę Miasta Krakowa 17 lipca.

Początkowo radni chcieli też podwyższyć opłaty za parkowanie w SPP już od 22 września, ale po burzliwych dyskusjach zdecydowano, że pozostaną one bez zmian do grudnia. Za pierwszą godzinę parkowania trzeba zapłacić 3 złote, za drugą 3,50 zł. 4,10 zł za trzecią i 3 zł za każdą kolejną.Od 15 grudnia za postój trzeba będzie więcej. Stawki będą wynosić:

- w podstrefach A - 6 zł za pierwszą i każdą kolejną godzinę parkowania
- w podstrefach B - 5 zł za pierwszą i każdą kolejną godzinę parkowania
- w podstrefach C - 4 zł za pierwszą i każdą kolejną godzinę parkowania

Zmieni się też cena abonamentów:
- w podstrefach A  trzeba będzie zapłacić - 500 zł
- w podstrefach B - 400 zł
- w podstrefach C - 300 zł
- obowiązujący w strefach A, B i C - 750 zł

Abonamenty mieszkańców pozostaną bez zmian - 10 zł miesięcznie. Natomiast kara za nieuiszczenie opłaty wyniesie 150 zł. Opłaty będą pobierane od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-20.00, z wyjątkiem świąt: poniedziałku wielkanocnego, 1 listopada oraz 24-26 grudnia.

We wrześniu 2020 r. SPP zostanie poszerzona w rejonie Grzegórzek, Dębnik, Zwierzyńca i Krowodrzy.