Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, skupiające politologów, prawników, socjologów, ekonomistów, kulturoznawców, medioznawców i historyków, postanowiło docenić dziennikarzy, którzy odgrywają ważną rolę w upowszechnianiu wiedzy na temat integracji europejskiej. W tym gronie znalazła się brukselska korespondentka RMF FM - Katarzyna Szymańska-Borginon.

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich powstało w 2012 roku z inicjatywy naukowców prowadzących badania w zakresie Unii Europejskiej i integracji europejskiej. Jego celem jest popieranie rozwoju badań w ramach studiów europejskich, integrowanie środowisk naukowych prowadzących badania w zakresie Unii Europejskiej, upowszechnianie wiedzy o Europie w szczególności o Unii Europejskiej i integracji europejskiej, a także dbałość o jakość kształcenia na kierunku europeistyka prowadzonych przez ośrodki naukowo-badawcze w Polsce.

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich oprócz konkursu na najlepsze monografie, doktoraty i artykuły naukowe dotyczące problematyki europejskiej postanowiło w tym roku wyróżnić także wybitnych dziennikarzy, zajmujących się teraz i w przeszłości problematyką europejską i unijną - wyjaśnił prof. dr hab. Zbigniew D. Czachór, Prezes PTSE. Zwróciliśmy się do członków PTSE z prośbą o podanie nam kandydatur dziennikarzy, którzy odegrali/odgrywają wybitną rolę w upowszechnianiu informacji i wiedzy na temat integracji europejskiej i Unii Europejskiej. Powstała wspaniała lista 19 mistrzyń/mistrzów dziennikarstwa europejskiego w Polsce. Wśród nich znalazła się także pani red. Katarzyna Szymańska-Borginon - dodał. 

PTSE zapowiada, że będzie chciało zorganizować konferencję na temat systemu informowania o integracji i UE w Polsce z udziałem wyróżnionych dziennikarzy, a także debatę o relacjach Polski z UE.

Oto pełna lista wyróżnionych przez PTSE dziennikarzy:

1. Jędrzej Bielecki

2. Tomasz Bielecki    

3. Barbara Bodalska

4. Michał Broniatowski

5. Magdalena Cedro

6. Ojciec dr Grzegorz Dobroczyński

7. Maria Graczyk

8. Bogumił Husejnow

9. Łukasz Lipiński

10. Nina Nowakowska

11. Anna Słojewska    

12. dr Agnieszka Smoleńska

13. Maciej Sokołowski 

14. Jacek Stawiski

15. Katarzyna Szymańska-Borginion  

16. Danka Woźnicka

17. Maciej Zakrocki

18. Karolina Zbytniewska 

19. Ernest Zozuń