Do Rady Ministrów trafił projekt znoszący staż lekarski. Jego likwidacja ma spowodować wcześniejsze wejście lekarzy w życie zawodowe oraz szybszy dopływ kadr do systemu ochrony zdrowia. Obecnie medycy otrzymują prawo wykonywania zawodu po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego i zaliczeniu rocznego stażu podyplomowego.

Zmienić mają się także zasady zdobywania specjalizacji. Aby rozpocząć specjalizację szczegółową lekarz musi mieć tytuł specjalisty w odpowiedniej specjalizacji podstawowej. Okres szkolenia wynosi więc przeciętnie 7-8 lat.

Według projektu, lekarz, posiadający z prawem wykonywania zawodu będzie mógł rozpocząć dowolną specjalizację (obecnie zaliczaną do podstawowych lub szczegółowych), dzięki czemu okres jej odbywania powinien się skrócić do 5-6 lat.

Zgodnie z nowymi przepisami z Lekarskiego Egzaminu Państwowego wycofana zostanie część praktyczna. Lekarz będzie zdawał ten egzamin w okresie do pięciu lat od ukończenia studiów. Po tym czasie warunkiem przystąpienia do LEP będzie odbycie przeszkolenia.