Sejmowa komisja nadzwyczajna zajmująca się zmianami w konstytucji w sprawie ochrony życia poczętego rekomenduje Sejmowi odrzucenie "prezydenckiej" poprawki, zgłoszonej przez Prawo i Sprawiedliwość. Głosowanie w tej sprawie zaplanowano na piątek.

Większość klubów zapowiedziała, że prawdopodobnie nie będzie wprowadzać dyscypliny; w głosowaniu posłowie mają kierować się własnymi przekonaniami i sumieniem. Wiadomo jednak, że przeciwko projektowi zgłoszonemu przez PiS, zagłosuje LPR, Platforma Obywatelska, SLD, a także część posłów z Prawa i Sprawiedliwości. Posłuchaj relacji reportera RMF FM Tomasza Skorego:

Do zmiany konstytucji potrzebna jest większość co najmniej dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Poprawki zainicjowane przez prezydenta i zgłoszone przez PiS podczas drugiego czytania projektu zmian w konstytucji zakładają zapisanie w ustawie zasadniczej, że życie od chwili poczęcia podlega ochronie prawnej. Mówią też, że ustawy, umowy międzynarodowe i inne przepisy prawa nie mogą ustanowić ochrony życia poczętego mniejszej niż obecnie.

PiS chce też zapisać w konstytucji, że władze publiczne podejmują działania mające na celu ochronę życia również poprzez pomoc kobiecie ciężarnej.

Zapisy te miałyby się znaleźć albo w art. 38 w rozdziale II konstytucji, który mówi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, albo w nowo tworzonym artykule 236a w rozdziale XIII konstytucji - czego konsekwencją, zdaniem PiS, miałoby być nieorganizowanie referendum w sprawie zmiany ustawy zasadniczej.

Podczas posiedzenia komisji posłowie głosowali oddzielnie nad poprawkami do rozdziału II i do rozdziału XIII. Za każdym razem tylko jeden poseł poparł tzw. prezydencką propozycję.