Biskupi Stefan Regmunt i Stanisław Napierała zostali ukarani przez Stolicę Apostolską za zaniedbania ws. nadużyć seksualnych dokonywanych przez księży z diecezji, którymi kierowali. Decyzje w tej sprawie opublikowała na swoich stronach internetowych Konferencja Episkopatu Polski.

Stolica Apostolska badała sprawę sygnalizowanych zaniedbań biskupa Stefana Regmunta dotyczących wykorzystywania dzieci przez księży z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Na hierarchę nałożono zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Zakazano mu także udziału w gremiach Konferencji Episkopatu Polski. Biskup ma z prywatnych środków współfinansować wydatki diecezji zielonogórsko-gorzowskiej związane z przeciwdziałaniem wykorzystaniu seksualnemu małoletnich.

W przypadku biskupa Stanisława Napierały również badano sygnalizowane zaniedbania dot. wykorzystywania seksualnego dzieci. Molestowania miało się dopuścić dwóch księży z diecezji kaliskiej. Watykan uznał, że hierarcha tylko w jednym przypadku dopuścił się "niezamierzonego zaniedbania". W związku z tym Watykan nakazał zasugerować mu niepojawianie się na publicznych celebracjach i wydarzeniach oraz wpłacenie kwoty na rzecz Fundacji Świętego Józefa, o której wysokości ma sam zdecydować.