Zaczęło się już drugie nieformalne posiedzenie rządu Leszka Millera. Na razie jeszcze nie tam, gdzie zwykle spotykają się ministrowie, ale w rządowym hotelu. Kandydaci na ministrów na spotkanie także nie docierali jeszcze służbowymi Lanciami a taksówkami. Wyjątkiem był Włodzimierz Cimoszewicz, który na spotkanie przybył pieszo.

Dzisiaj przyszły rząd ma opracować tezy do expose, czyli pierwszego, programowego wystąpienia premiera przed posłami. Ministrowie mają także ustalić program swojego pierwszego, oficjalnego posiedzenia, do którego dojdzie najprawdopodobniej w sobotę. Poprzedni razem rząd próbował spisać zadania, którymi trzeba się zająć w pierwszej kolejności. Zastanawiał się też nad łataniem tegorocznej i przyszłorocznej dziury budżetowej.

Foto: RMF

12:45