​Kolejnych czterech wiceministrów pożegnało się z rządem - dowiedzieli się reporterzy RMF FM.

Chodzi o Wiesława Jańczyka z Ministerstwa Finansów, który jednocześnie był pełnomocnikiem rządu do spraw wspierania reform na Ukrainie. 

Bardzo dziękuję Panu Ministrowi za jego zaangażowanie i wsparcie, szczególnie w odniesieniu do kwestii ucywilizowania rynku hazardowego w naszym kraju. Przeprowadzona pod kierunkiem Pana Ministra nowelizacja ustawy hazardowej naprawiła wiele błędów, które były istotnym zagrożeniem zarówno dla bezpieczeństwa graczy, jak i rozwoju legalnego rynku - powiedziała, cytowana w komunikacie, minister finansów Teresa Czerwińska. 

Z kolei z Ministerstwa Sportu odszedł Dariusz Rogowski, odpowiedzialny w resorcie za turystykę. 

Z resortu infrastruktury odeszła Justyna Skrzydło, odpowiedzialna w tym resorcie za sprawy międzynarodowe. 

Marzenna Drab odeszła z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pani wiceminister Marzenna Drab złożyła dymisję - potwierdziła PAP rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska. Pani wiceminister złożyła dymisję z powodów osobistych - zaznaczyła rzeczniczka.

Ostrowska pytana, który z wiceministrów przejmie obowiązki Drab odpowiedziała, że decyzję w tej sprawie podejmie szefowa resortu - minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

"Odchudzanie rządu" Mateusza Morawieckiego

12 marca, w ramach zapowiedzianego przez premiera "odchudzania rządu", stanowiska straciło  17 wiceministrów: Maciej Małecki, Rafał Bochenek i Jarosław Pinkasz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michał Wośz Ministerstwa Sprawiedliwości, Jerzy Maternaz resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Andrzej Piotrowskiz Ministerstwa Energii, Piotr Woźnyz resortu przedsiębiorczości i technologii, Paweł Sałek i Andrzej Szweda Lewandowskiz resortu środowiska, Ewa Lechz ministerstwa rolnictwa, Aleksander Bobkoz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kazimierz Smoliński i Tomasz Żuchowskiz resortu infrastruktury, Marek Tombarkiewicz i Piotr Gryzaz Ministerstwa Zdrowia oraz Krzysztof Silicki i Krzysztof Szubertz resortu cyfryzacji.

Mateusz Morawiecki poinformował wtedy także, że "w najbliższych dniach czy tygodniach" przedstawione zostaną nazwiska kilku kolejnych wiceministrów, którzy opuszczą jego gabinet.

W czasie konferencji prasowej Mateusz Morawiecki wyjaśniał, że "najbardziej istotną przyczyną" serii dymisji w jego gabinecie jest "chęć przeprowadzenia zmian strukturalnych". Jak podkreślał: tam, gdzie można coś poprawić, należy to zrobić.

Pewnym hasłem przewodnim, które chciałem podkreślić, jest: konsolidacja działań - zaznaczył również premier.

Podczas przeglądu, który toczył się od kilku tygodni, opieraliśmy się o pewne analizy dotyczące m.in. tego, ilu jest pracowników w każdym ministerstwie, ilu pracowników przypada na każdego ministra, jakie są też zadania konkretnych ministerstw- relacjonował Mateusz Morawiecki w czasie spotkania z dziennikarzami.

To służyło nam za element końcowej oceny - dodał.

Zdradził również, że pod uwagę brane były także "analizy porównawcze", zestawiające rozwiązania polskie z rozwiązaniami w innych krajach, np. skandynawskich czy w Niemczech. Morawiecki podkreślił, że analizy te nie były wyznacznikiem, ale - jak przyznał: Przyglądaliśmy się tamtym wzorcom.

(ph)