Milion złotych ma przeznaczyć w przyszłym roku katowicki samorząd na realizację różnych inicjatyw, zgłoszonych przez mieszkańców w rozpoczynającym się właśnie naborze. To oferta dla katowiczan chcących zmieniać swoje najbliższe otoczenie i integrować się w grupach sąsiedzkich.

W ramach tzw. inicjatywy lokalnej każdy może zaproponować pomysł i zaangażować się społecznie w jego realizację. Najczęściej mieszkańcy zgłaszają pomysły i działania w bezpośrednim otoczeniu, a potem określają swój udział w ich realizacji - z reguły w formie pracy społecznej. W 2022 r. realizowane będą zadania wybrane w 10. edycji przedsięwzięcia, do której zgłoszenia można składać do 15 listopada br.

Miasto wspiera takie inicjatywy od 2013 r., a od 2016 r. przeznaczało na nie po milion złotych rocznie. W ub. roku w związku z epidemią wiele działań nie odbyło się bądź zostało przesuniętych na ten rok. Dlatego pulę środków w naborze na 2021 r. pomniejszono o wartość zadań przesuniętych (535 tys. 230 zł) i do dyspozycji mieszkańców było 464 tys. 770 zł.

Ogółem na 2021 r. przesunięto z ub. roku 59 inicjatyw spośród planowanych 117. W naborze na ten rok spłynęło 96 wniosków. Spośród nich wybrano 61, które spełniły warunki formalne i najlepiej wpisywały się w miejskie strategie oraz programy w różnych obszarach. Wydarzenia przełożone z poprzedniej edycji i nowe odbywają się w tym roku bez przeszkód, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa sanitarnego.

Warsztaty, spacery i spotkania tematyczne

Wśród pomysłów wybranych w 9. edycji były warsztaty plastyczne, malarskie, artystyczne, kulturalne, florystyczne, wizażu i kosmetologii naturalnej, prozdrowotne oraz graficzne z udziałem seniorów i młodzieży. Inne inicjatywy to ogrodnicze spacery i spotkania tematyczne, spektakle teatralne i występy kabaretowe, koncerty w plenerze, konkurs plastyczny, pokazy filmowe, zajęcia rekreacyjne i sportowe dla rodzin, a także szkolenia wioślarskie dla dzieci i młodzieży.

Jedną ze zrealizowanych już inicjatyw była impreza "Łączy nas chleb. Home-made food EXPO Katowice Ligota-Panewniki", która odbyła się w amfiteatrze Parku Zadole we wrześniu br. Do udziału w jego realizacji zostali zaproszeni, obok mieszkańców dzielnic, przedstawiciele różnych religii, konsulowie honorowi z ośmiu państw, miasta partnerskie oraz piekarze-rzemieślnicy.

W panelu dyskusyjnym o znaczeniu chleba w tradycji chrześcijańskiej, muzułmańskiej i żydowskiej rozmawiali przedstawiciele wspólnot religijnych działających w Polsce. Mieszkańcy, w odpowiedzi na apel pomysłodawcy i głównego organizatora Adama Łęskiego, przynieśli wypieki na wystawę domowego pieczywa. Pieczywo z ekspozycji zostało przekazane do Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego.

Również we wrześniu otwarto największy z dotychczas utworzonych w mieście ogrodów społecznych: "Lawendowy Ogród Katowic", powstały z inicjatywy mieszkańców dzielnicy Ochojec w ramach Inicjatywy Lokalnej 2020 i 2021. Na otwarcie ogrodu przygotowano m.in.: warsztaty przyrodnicze, rękodzielnicze i sensoryczne, rozgrywki boule, sensoryczną ścieżkę zdrowia, koncerty relaksujące.

W kwietniu br. mieszkańcy Giszowca zachęcili swoich sąsiadów do sprzątania terenów zielonych, szczególnie okolicznych lasów. Do akcji włączyli się harcerze, zuchy oraz kadra XVI Szczepu Harcerskiego Giszowiec, wolontariusze Stowarzyszenia Wspólnej Herbaty, radni miejscy i dzielnicowi, a także leśnicy. Sprzątanie uzupełnił konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z dzielnicy.

Inicjatywa lokalna uzupełnia działania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przez ostatnie trzy lata przy wsparciu samorządu Katowic przeprowadzono ogółem ok. 250 podobnych projektów, a latach 2018 - 2020 nakład prac społecznych katowiczan w tym obszarze wyniósł ponad 63 tys. godzin.

"Ważnym elementem inicjatyw lokalnych jest praca społeczna mieszkańców. To dzięki własnej aktywności mogą pozyskać wsparcie na działania podejmowane na rzecz integracji i budowania więzi lokalnych społeczności" - oceniła pełnomocniczka prezydenta Katowic ds. organizacji pozarządowych Agnieszka Lis.