Droga Zjednoczonej Prawicy prowadzi do "sukcesu"; nie chodzi tutaj o sukcesy naszych partii, chodzi o sukcesy Polski, chodzi m.in. o rozwój społeczny, o rozwój gospodarczy i o porządkowanie różnych dziedzin życia publicznego - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Liderzy Zjednoczonej Prawicy: prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, prezes Polski Razem Zjednoczonej Prawicy Jarosław Gowin i prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro /Rafał Guz /PAP

Kaczyński podkreślił, że Zjednoczona Prawica jest "ciągle razem" i idzie tą drogą, która została wybrana ponad dwa lata temu i która - według niego - prowadzi do "sukcesu".

Nie chodzi tutaj o sukcesy naszych partii, chodzi o sukcesy Polski, chodzi o rozwój społeczny, o poprawę sytuacji społecznej, o rozwój gospodarczy, o porządkowanie różnych dziedzin życia publicznego - mówił prezes PiS. Robimy to i z satysfakcją - a jednocześnie ogromną wdzięcznością - zauważamy, że to ma społeczne poparcie - zaznaczył Kaczyński.

Przekonywał również, że społeczeństwo rozumie i chce realizacji programu Zjednoczonej Prawicy.

Według Kaczyńskiego obywatele uważają, że w Polsce "mamy rzeczywiście do czynienia z ‘dobrą zmianą’".

I ta dobra zmiana jest właśnie zmianą dla Polaków, dla wszystkich Polaków, niezależnie od tego, jakie mają poglądy polityczne, niezależnie od tego, gdzie mieszkają - czy w Warszawie, czy w jakimś mniejszym ośrodku, czy na wsi - jest po prostu zmianą dla narodu. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że jesteśmy wdzięczni - wskazał Kaczyński.

Prezes PiS dziękował za to poparcie, bo - jak dodał - bez niego ugrupowanie rządzące nie byłoby w stanie wprowadzać zmian w Polsce.

Kaczyński mówił też o tym, że partiom prawicowym "chodzi o to, żeby zmienić status Polski w Europie". Nam chodzi o to, żeby status Polski i Polaków w Europie się zmienił na pełnoprawny. Nie w deklaracjach, nie w różnego rodzaju aktach, tylko realnie. A realnie będziemy w Europie równymi wśród równych, jeżeli będziemy silni gospodarczo, jeżeli będziemy mieli PKB na głowę porównywalne z krajami na zachód od naszych granic, jeżeli będziemy dobrze zorganizowani, jeżeli będziemy także silni militarnie - mówił prezes PiS.

Kaczyński ocenił, że "to nie jest łatwa droga". Zapewnił jednocześnie, że koalicja rządząca, mimo przeszkód, będzie nią podążać "w pełnej jedności".

Obóz rządzący stanowi jedność, jestem przekonany, że w tej jedności uczestniczy także prezydent - podkreślił prezes PiS. Każdy z nas robi to, co w tym momencie z punktu widzenia całości jest najważniejsze, gdzie wykonuje swoje zadania najlepiej i tak będzie dalej i tak będziemy działali, temu będziemy podporządkowywali wszystkie posunięcia, które są jeszcze przed nami (...) Chciałem jeszcze raz podkreślić - jedność, jedność obozu. Jestem też bardzo mocno przekonany, że w tej jedności uczestniczy także Prezydent RP - powiedział prezes PiS.

Relacjonując piątkowe spotkanie z prezydentem dotyczące projektów prezydenckich ustaw dotyczących reformy sądownictwa, Kaczyński poinformował, że zwracając się do Andrzeja Dudy powiedział "no cóż, jest między nami pewien kryzys". Prezydent miał odpowiedzieć: "nie, to jest tylko taki mały spór w rodzinie".

Tak jesteśmy jedną rodziną, idącą w jednym kierunku - zaznaczył Kaczyński.

Ziobro: Jesteśmy razem, dzięki temu może realizować "dobrą zmianę"

Jesteśmy razem i dzięki temu możemy razem realizować wielki projekt dobrej zmiany w Polsce - oświadczył lider Solidarnej Polski minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Mogę wyrazić tylko i wyłącznie jeszcze raz wielką radość z tego, że na co dzień udowadniamy, że właśnie w ten sposób wspólnie działając, możemy zmieniać obraz państwa, które było do tej pory kojarzone z państwem działającym tylko teoretycznie; państwem, które jest silne wobec słabych, a słabe wobec silnych; państwem, które stawało się ‘zieloną wyspą’ dla oszustów - dodał.

Gowin: Chcemy głębokich zmian zapewniających silne państwo

Chcemy głębokich zmian, ewolucyjnych, zmian wydyskutowanych z Polakami, ale takich, które zapewnią dynamiczny rozwój gospodarczy, zamożność obywateli i siłę państwa - powiedział lider Polski Razem, wicepremier Jarosław Gowin.

Gowin podczas konferencji liderów Zjednoczonej Prawicy, podkreślił znaczenie reform, które realizuje rząd Prawa i Sprawiedliwości. Wymienił w tym kontekście realizowaną przez jego resort - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - reformę szkolnictwa wyższego.

Podkreślił, że jest ona ważna, bo "dotyczy środowiska szczególnie istotnego z punktu widzenia rozwoju Polski".

Warto współpracować z takimi grupami zawodowymi, grupami społecznymi jak świat nauki, świat akademicki i na pewno w toku dialogu wypracujemy rozwiązania, które ewolucyjnie pchną do przodu najpierw polskie uczelnie, polską naukę, a potem także całą polską gospodarkę i polskie państwo - powiedział lider Polski Razem.

Gowin podkreślił, że jedność Zjednoczonej Prawicy jest faktem. Dodał, że obóz rządzący nie tylko zachowuje jedność, ale również się rozszerza.

(j.)