W poniedziałek rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminów pisemnych dla maturzystów, którzy nie mogli przystąpić do nich w maju oraz dodatkowa sesja egzaminów gimnazjalnych. We wtorek przeprowadzony będzie dodatkowy sprawdzian dla szóstoklasistów.

Dodatkowa sesja pisemnych egzaminów maturalnych potrwa do 18 czerwca. Zgodnie z przepisami, do egzaminów maturalnych w dodatkowych terminach mogą przystąpić ci abiturienci, którzy uzyskali na to zgodę dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych. Równolegle do pisemnych egzaminów przeprowadzana będzie dodatkowa sesja egzaminów ustnych.

W poniedziałek, w pierwszym dniu sesji, będzie egzamin z języka polskiego. Do egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym ma przystąpić 346 maturzystów; a do egzaminu na poziomie rozszerzonym - 119. Do egzaminu z matematyki, który przeprowadzony będzie we wtorek, na poziomie podstawowym ma przystąpić 467 osób, a na poziomie rozszerzonym - 121.

W środę 4 czerwca będzie jednodniowa przerwa w dodatkowej sesji maturalnej oraz w egzaminie gimnazjalnym w związku z Szawuot - żydowskim Świętem Tygodni, zwanym też Świętem Żniw. Przy ustalaniu terminów egzaminów zewnętrznych Centralna Komisja Egzaminacyjna uwzględnia wszystkie święta religijne, w które szkoły mogą mieć dni wolne od zajęć.

w czwartek przeprowadzony będzie egzamin z języka angielskiego (który jest najczęściej wybieranym przez maturzystów językiem obcym); na poziomie podstawowym ma zdawać go 390 osób, a na poziomie rozszerzonym - 147.

Do egzaminu z niemieckiego - na poziomie podstawowym ma przystąpić 77 maturzystów, na rozszerzonym 24; z rosyjskiego na poziomie podstawowym - 39, na rozszerzonym - 8; z francuskiego na poziomie podstawowym - 18, na rozszerzonym - 9; z hiszpańskiego na poziomie podstawowym - 24, na rozszerzonym - 6; z włoskiego na poziomie podstawowym 10, na rozszerzonym - też 10.

Wśród przedmiotów do wyboru najwięcej osób ma przystąpić do egzaminu z geografii - 220 abiturientów. Na kolejnych miejscach, jeśli chodzi o liczbę zdających, są: biologia - 218 osób, chemia - 198, wiedza o społeczeństwie - 139, fizyka z astronomią - 89, historia - 58, informatyka - 30, historia sztuki - 21, filozofia - 12. Najmniej abiturientów ma przystąpić do egzaminu z łaciny i kultury antycznej - będą to trzy osoby.

Nikt w sesji dodatkowej nie będzie zdawał historii muzyki i wiedzy o tańcu. Nikt też nie będzie zdawał egzaminów z języków: białoruskiego, litewskiego, ukraińskiego, łemkowskiego i kaszubskiego.

Dodatkowy egzamin z niemieckiego zaplanowano na 10 czerwca, z rosyjskiego na 12 czerwca, francuskiego - 16 czerwca, hiszpańskiego - 17 czerwca, włoskiego - 18 czerwca.

6 czerwca rano ma być przeprowadzony egzamin z wiedzy o społeczeństwie, po południu - z fizyki z astronomią oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej; 9 czerwca: rano - z biologii, po południu - z filozofii i historii sztuki; 11 czerwca: rano - z chemii, po południu - z geografii; 13 czerwca: rano - z informatyki, po południu - z historii.

Z kolei w poniedziałek, wtorek i czwartek (2, 3 i 5 czerwca) przeprowadzone zostaną dodatkowe egzaminy gimnazjalne, dla uczniów III klas gimnazjów, którzy nie mogli zdawać ich w kwietniu.

Pierwszego dnia będą egzaminy z wiedzy humanistycznej: do testu z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie ma przystąpić 1961 uczniów, do testu z języka polskiego - 1955. Drugiego dnia będą egzaminy z wiedzy matematyczno-przyrodniczej: do testu z przedmiotów przyrodniczych ma przystąpić 1938 uczniów, a do testu z matematyki - 1942.

Trzeciego dnia będzie egzamin z języka obcego. Najczęściej wybieranym przez gimnazjalistów jest język angielski. W sesji dodatkowej egzamin z tego języka będzie zdawać 1706 uczniów. Do egzaminu z niemieckiego ma przystąpić 258 uczniów, z rosyjskiego - 40, z francuskiego - 6, hiszpańskiego - a z włoskiego - dwóch uczniów.

W wtorek - 3 czerwca - przeprowadzony zostanie dodatkowy sprawdzian dla uczniów szóstych klas szkół podstawowych; przystąpić do niego ma 1184 uczniów

Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego - ukończenia gimnazjum.
(j.)