W czwartek 27 stycznia lubelscy radni większością głosów przegłosowali uchwałę w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin reżyserowi Juliuszowi Machulskiemu. Z wnioskiem o nadanie honorowego obywatelstwa wystąpiła dyrektor Teatru Starego w Lublinie Karolina Rozwód.

Za uchwałą głosowało 19 radnych z klubu prezydenta Krzysztofa Żuka, przeciw było 11 osób (głównie z klubu PiS), jedna osoba wstrzymała się od głosu.

„Juliusz Machulski wniósł ogromny wkład w rozwój Teatru Starego, w życie kulturalne Lublina, a także w promocję Lublina wtedy, kiedy obchodziliśmy 700-lecie nadania praw miejskich” - powiedział prezydent Krzysztof Żuk.

Z wnioskiem o nadanie honorowego obywatelstwa wystąpiła dyrektor Teatru Starego w Lublinie Karolina Rozwód. W uzasadnieniu wniosku wskazała zasługi Juliusza Machulskiego dla miasta, w tym m.in. współpracę z Teatrem Starym oraz promocję miasta filmem „Volta”, którego akcja dzieje się w Lublinie.

Juliusz Machulski jest aktorem, producentem filmowym i reżyserem filmów m.in. „Vabank”, „Seksmisja” i „Kiler”. Jak uzasadnili autorzy wniosku o nadanie tytułu, honorowy obywatel w dzieciństwie przez kilka lat mieszkał w Lublinie, a jego rodzice byli związani zawodowo z Teatrem im. Juliusza Osterwy.