Architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, inżynieria nowoczesnych materiałów – to niektóre kierunki studiów oferowane przez lubelskie uczelnie podczas zimowej rekrutacji. Aktualnie trwa nabór chętnych na studia drugiego stopnia - tzw. magisterskie.

W tym roku podczas zimowego naboru oferujemy kandydatom studia dzienne drugiego stopnia z gospodarki przestrzennej oraz inżynierii nowoczesnych materiałów – poinformowała rzeczniczka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Aneta Adamska. 

Studenci 3-semestralnych studiów z gospodarki przestrzennej będą mogli wybrać takie specjalności jak: polityka przestrzenna i urbanistyka oraz gospodarka regionalna. Na kandydatów czeka 40 miejsc. Natomiast dla chętnych na studia z inżynierii nowoczesnych materiałów przewidziano 15 miejsc.

Katolicki Uniwersytet Lubelski proponuje podczas zimowego naboru studia magisterskie na kierunku architektura krajobrazu, które trwają trzy semestry. To oferta skierowana do absolwentów studiów pierwszego stopnia architektury krajobrazu oraz gospodarki przestrzennej - powiedziała zastępca rzecznika KUL Monika Stojowska

Politechnika Lubelska oferuje w zimowym naborze 14 kierunków na studiach stacjonarnych drugiego stopnia. Wśród nich są m.in. budownictwo, inżynieria biomedyczna, matematyka, mechatronika, transport. 

Uniwersytet Przyrodniczy prowadzi aktualnie nabór na 26 kierunków studiów stacjonarnych drugiego stopnia m.in. bioinżynieria, behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, ogrodnictwo, dietetyka. Łącznie uczelnia przygotowała 750 miejsc dla kandydatów. 

Lubelskie uczelnie prowadzą rekrutację na studia drugiego poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Na Politechnice Lubelskiej nabór trwa do końca stycznia, na KUL do 21 lutego, z kolei do 14 lutego na UMCS. Natomiast Uniwersytet Przyrodniczy czeka na zgłoszenia chętnych do 21 lutego.