O tradycjach chrześcijańskich Polski, wspaniałej historii Katedry Wawelskiej, swoich poprzednikach biskupach krakowskich oraz o krakowskich świętych mówił w homilii nowy metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. "Podejmijcie wraz ze mną trud głoszenia Chrystusa" – prosił wiernych.

O tradycjach chrześcijańskich Polski, wspaniałej historii Katedry Wawelskiej, swoich poprzednikach biskupach krakowskich oraz o krakowskich świętych mówił w homilii nowy metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. "Podejmijcie wraz ze mną trud głoszenia Chrystusa" – prosił wiernych.
Abp. Marek Jędraszewski /PAP/Jacek Bednarczyk /PAP

Podczas uroczystości przy ołtarzu głównym odczytana została bulla papieża Franciszka z 8 grudnia ubr. o mianowaniu abp. Marka Jędraszewskiego metropolitą krakowskim. Na ramiona metropolity nałożono haftowany perłami i złotą nicią Racjonał św. Jadwigi, zakładany na wyjątkowe uroczystości religijne przez arcybiskupów krakowskich.

Następnie nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio przekazał metropolicie pastorał - symbol władzy pasterskiej - i odprowadził do katedry, która jest symbolem urzędu biskupa diecezjalnego. Siedzącemu na katedrze abp. Jędraszewskiemu przedstawiciele duchowieństwa i wiernych złożyli homagium, czyli akt czci, szacunku i chrześcijańskiego posłuszeństwa.

Drodzy Bracia i Siostry - Księża Kardynałowie, Biskupi, Kapłani, osoby życia konsekrowanego, wierni świeccy - wszyscy tworzący Lud Boży Kościoła Krakowskiego, proszę Was z całego serca: podejmijcie wraz ze mną radosny trud głoszenia współczesnemu światu Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka - zaapelował w homilii nowy metropolita krakowski.

Ukazujcie prawdę o Chrystusie Królu, przejmująco wyrażoną przez św. Brata Alberta w obrazie Ecce Homo, gdzie korona naszego Pana mówi o Jego niezmiernym cierpieniu, a Jego obolałe oblicze nakazuje kierować nasze serce ku każdemu biednemu, cierpiącemu i skrzywdzonemu człowiekowi; idźcie z nadzieją na spotkanie młodych, którzy tak niedawno podczas Światowych Dni Młodzieży zachwycili nas czystością swojego spojrzenia i entuzjazmem wiary - prosił metropolita. Stańmy się wszyscy świadomymi uczestnikami wspaniałej liturgii dziejów w tym czasie i w tym miejscu, które wyznaczył nam Pan. Pamiętajmy o słowach świętego Pasterza Jana Pawła II Wielkiego, który jak nikt inny czuwał nad polską ziemią: ucząc się nowej nadziei, idziemy poprzez ten czas ku ziemi nowej. I wznosimy ciebie, ziemio dawna, jak owoc miłości pokoleń" - powiedział abp Jędraszewski, nawiązując do słów Jana Pawła II.

Katedra Wawelska i Kościół Krakowski zapisują dziś nową kartę swych długich dziejów. Księże Arcybiskupie Marku - od dzisiaj Ty zaczynasz zapisywać tę nową kartę, a my ją będziemy zapisywać razem z Tobą - powiedział kardynał Stanisław Dziwisz, który powitał przy ołtarzu głównym abp. Marka Jędraszewskiego.

To Kościół żywy, dynamiczny, otwarty na współczesne problemy, zachowujący wierność nauczaniu Kościoła. To Kościół o wielkim potencjale ludzi zaangażowanych we wspólnotach, ruchach i stowarzyszeniach. To Kościół o wielkim potencjale całego prezbiterium naszej Archidiecezji oraz osób konsekrowanych. To Kościół młodych, którzy są naszą nadzieją. Ten Kościół, Księże Arcybiskupie Marku, od dziś jest Twoim Kościołem - mówił kard. Dziwisz do swojego następcy.

8 grudnia 2016 roku papież Franciszek przyjął rezygnację ks. kard. Stanisława Dziwisza z posługi metropolity krakowskiego w związku z ukończeniem 75 lat i mianował nowym metropolitą krakowskim abpa Marka Jędraszewskiego, dotychczasowego metropolitę łódzkiego.

Jak powiedział ks. prof. Jacek Urban, historyk i dyrektor Archiwum Kurii Metropolitalnej, będzie to 79. ingres biskupa Krakowa od założenia biskupstwa, a abp Marek Jędraszewski jest 14. biskupem Krakowa pochodzącym z Wielkopolski.

Nowy metropolita krakowski ma 67 lat, od prawie 20 jest biskupem, w tym ponad 4 lata arcybiskupem metropolitą łódzkim. Od marca 2014 r. pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Jest profesorem nauk teologicznych.  

(j.)