Dotychczasowy metropolita łódzki abp Marek Jędraszewski został nowym metropolitą krakowskim. Mianował go papież Franciszek. Abp Jędraszewski zastąpi na tym stanowisku kard. Stanisława Dziwisza, który - zgodnie z prawem kanonicznym - po ukończeniu 75 lat przechodzi na emeryturę. Dziwisz pracował w archidiecezji krakowskiej 11 lat.

Zgodnie z prawem kanoniczym "biskup diecezjalny, który ukończył 75. rok życia, proszony jest proszony o złożenie na ręce papieża rezygnacji z urzędu". Stanisław Dziwisz osiągnął wiek emerytalny ponad dwa lata temu. I wtedy też złożył rezygnację z urzędu. Papież uznał, że zmian dokona jednak dopiero po Światowych Dniach Młodzieży. 

Dziś przyszedł czas na zmiany. Archidiecezją krakowską rządzić będzie teraz abp Marek Jędraszewski, dotychczasowy metropolita łódzki.

10 dni temu Franciszek poprosił arcybiskupa, aby przyjął urząd Metropolity Krakowskiego.

Kim jest abp Marek Jędraszewski?

Abp Marek Jędraszewski urodził się 24 lipca 1949 roku w Poznaniu. Maturę uzyskał w 1967 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu i na tamtejszym Papieskim Wydziale Teologicznym. W 1973 przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1973-1975 był wikariuszem w parafii pw. św. Marcina w Odolanowie k. Ostrowa Wlkp. (obecnie na terenie diecezji kaliskiej).

W roku 1974 uzyskał licencjat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Rok później wyjechał na studia do Rzymu.

Od 1980 roku pracował na Papieskim Wydziale Teologicznym, a później kiedy Wydział został włączony w strukturę UAM − na Wydziale Teologicznym. W latach 1980-1987 był prefektem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

17 maja 1997 roku Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Za dewizę biskupią przyjął słowa: Scire Christum (Znać Chrystusa).

11 lipca 2012 r. papież Benedykt XVI mianował bp. Marka Jędraszewskiego arcybiskupem metropolitą łódzkim. Ingres do archikatedry łódzkiej odbył on 8 września 2012 r. Dewizą biskupią Pasterza Kościoła Łódzkiego są słowa "Scire Christum" (Znać Chrystusa).

WIĘCEJ O NOWYM METROPOLICIE KRAKOWSKIM >>>

Święceń kapłańskich St. Dziwiszowi udzielił Karol Wojtyła


Stanisław Dziwisz urodził się 27 kwietnia 1939 roku w Rabie Wyżnej. Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, w 1957 r., wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po sześcioletnich studiach seminaryjnych przyjął święcenia kapłańskie, których 23 czerwca 1963 r. w Katedrze Wawelskiej udzielił mu bp Karol Wojtyła.

Przez dwa lata (1963-1965) pracował jako wikariusz w Makowie Podhalańskim, a następnie został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu liturgiki na Wydziale Teologicznym w Krakowie, uzyskując stopień licencjata (1967). W 1981 r. otrzymał tytuł doktora teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie.

W latach 1966-1978 był kapelanem ks. kard. Karola Wojtyły. Potem, w latach 1978-2005 pełnił funkcję sekretarza osobistego Jana Pawła II (od chwili wyboru do ostatnich dni pontyfikatu).

W 1998 roku został mianowany biskupem tytularnym San Leone i drugim prefektem Domu Papieskiego. Sakrę biskupią przyjął z rąk Jana Pawła II dnia 19 marca 1998 roku. Pięć lat później został arcybiskupem. Po śmierci Jana Pawła II, 3 czerwca 2005 roku Benedykt XVI mianował Stanisława Dziwisza Arcybiskupem Metropolitą Krakowskim, a na konsystorzu w 2006 roku został kardynałem.

Kardynał Dziwisz jest też autorem książek: "Kult św. Stanisława biskupa w Krakowie do Soboru Trydenckiego" (Kraków 1981, Rzym 1984), wspomnień o zamachu na Jana Pawła II "Dotknąłem tej tajemnicy" (Lublin 2001), "Miłością mocni" (2006), "Więcej sportu" (2006), "Pielgrzym miłości" (2006), książki o tajemnicy kapłaństwa "Bo wezwał Cię Chrystus" (2008), "U boku Świętego.

(ug, mkam)