Holenderski wywiad ostrzega, że al-Qaeda rekrutuje młodych ludzi w meczetach, kawiarniach i więzieniach, pozyskując ich dla "świętej wojny" przeciwko "wrogom islamu".

Rekrutacja tych młodych ludzi świadczy, że radykalny nurt islamski po kryjomu zakorzenia się w społeczeństwie holenderskim -głosi raport holenderskiej tajnej służby AIVD, przygotowany dla parlamentu.

Działalnością rekrutacyjną zajmują się legalni i nielegalni imigranci. Prawie wszyscy walczyli w Bośni, bądź w Afganistanie. Wielu przeszło przeszkolenie w obozach al-Qaedy w Afganistanie.

Raport AIVD ostrzega, że rekrutacja odbywa się nie tylko w Holandii i że jest to sygnał narastającego zagrożenia krajów zachodnich przez "terroryzm islamski".

Foto: Archiwum RMF

21:50