Dostateczny – to nasza ocena dla resortu gospodarki. Resort Waldemara Pawlaka jak na razie dokonał tylko analizy sytuacji w związku z kryzysem, wymyślił plan na poprawę sytuacji i zawarł to w 38-stronnicowym dokumencie „Działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz stabilności i rozwoju”. Co ciekawe, często chodzi o działania, które muszą podejmować inne resorty.

Przedstawiliśmy naszą propozycję z zakresu upowszechnienia leasingu konsumenckiego, a także zmian w zakresie prawa pracy, chociaż te propozycje mogą zostać zgłoszone przez ministrów, którzy są właściwi - tłumaczyła reporterowi RMF FM Aneta Piątkowska, dyrektor departamentu analiz i prognoz resortu gospodarki.

Okazuje się również, że na razie nie ma jeszcze żadnych projektów konkretnych aktów prawnych. Gdybyśmy byli złośliwi, stwierdzilibyśmy, że nie ma co się spieszyć – przecież dopiero w zeszłym tygodniu premier oficjalnie ogłosił, że Polskę dotknie kryzys.