Główny Inspektorat farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu kolejnych serii leku Pulneo (Fenspiridi hydrochloridum), 25 mg/ml, krople doustne, roztwór, butelka 30 ml.

Wycofane serie to:

- numer serii: 02AF1216, data ważności: 12.2019

- numer serii: 03AF12126, data ważności:12.2019

Przyczyną podjęcia decyzji własnej podmiotu odpowiedzialnego jest niespełnienie wymagań jakościowych dla parametru "postać i właściwości".

(ug)